:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Poprawki do Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia 1939


Dodano: 2015-02-25 11:43:00

  • Redakcja 2015-02-25 11:43:00

    Andrzej Konstankiewicz Uwagi do tomów – 42., 43., 45., 49., 50. i 51. – „Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia”  M. Mackiewicz, Kb ppanc. wz. 35. Kb sp wz. 38 M. Pm Mors wz. 39, Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. 42, Warszawa 2014 s. 8 –   lewa kolumna, wiersz 13-14 od góry, „… ppłk dr inż., Tadeusz …” – winno być: „… ppłk dr Tadeusz …” [nie miał tytułu inżyniera]; prawa kolumna, wiersz 7 od dołu, „… ppłk Stanisław Witkowski …” – winno być: „ppłk inż. Stanisław Witkowski …”; s. 9 – lewa kolumna, wiersz 5 od dołu, „… przez inż. Felsztyna …” – winno być: „… przez ppłk. dr. Felsztyna …” [nie miał tytułu inżyniera]; s. 10 – lewa kolumna, wiersz 1 od dołu i z prawej kolumny wiersz i od góry, „… m.in. inż. Felsztyn …” – winno być: „… ppłk dr Felsztyn ..” [ nie miał tytułu inżyniera]; s. 11 – prawa kolumna, wiersz 3-4 od góry, „… w Brześciu nad Bugiem, w Zielonce …” – winno być: „… w Brześciu nad Bugiem, w Zielonce k. Warszawy …” [kto z nowych czytelników będzie wiedział, gdzie była ta Zielonka i co tam się mieściło – publikacja przecież jest przeznaczona także dla czytelników, którzy nie zetknęli się z tym tematem – autor wie, niektórzy także ale reszta ?]; s. 15 – prawa kolumna, wiersz 4 od dołu, „… G2 (kpt. Gadomski) …” – winno być: „… G2 (kpt. Feliks Gadomski) …” [nazwisko po raz pierwszy występuje w tekście i powinno być podane pełne imię]; s. 39 – lewa kolumna, wiersz 4 od dołu „… Komisji ds. Uzbrojenia i Sprzętu …” – winno być: „Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu …”; s. 45 – prawa kolumna, wiersz 4 od dołu „… zaadaptowanego z Lange P08.” [kto z mniej zaawansowanych czytelników będzie wiedział, co to jest „Lange P08”]; s. 49 –             prawa kolumna, wiersz 5-6 od góry „… także Żandarmerii Wojskowej i …” – winno być: „… także Żandarmerii i Korpusu …” [do 1939 r. nie było Żandarmerii Wojskowej, tylko Żandarmeria]; prawa kolumna, wiersz 8 od góry „… rembertowskiej szkoły Piechoty …” – winno być: „… rembertowskiego Centrum Wyszkolenia Piechoty …”; s. 51 – lewa kolumna, wiersz 11-12 od dołu „15 lutego 1938 r. broń otrzymała polski patent nr 56390.” – ??? !!! wg opublikowanych, przez wybuchem wojny 1 IX 1939 r., „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (1939 nr 7-8 z 31 sierpnia 1939 r.) ostatni udzielony patent polski miał numer „28937”; podany „nr 56390” dotyczy patentu udzielonego po roku 1968 – informacja ta została opublikowana: AK, Konstrukcja broni strzeleckiej w Polsce w latach 1918-1939. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1981, nr 2, s. 382 oraz AK, Broń strzelecka i sprzęt …, Lublin 2003, s. 159, przypis 45; podawany przez P. Wilniewczyca i kolejnych autorów „nr 56390” dotyczy zapewne zgłoszenia patentowego, co nie było równoznaczne z udzieleniem patentu, przy czym do 1939 r. nie było kategorii patentów tajnych; s. 52 – prawa kolumna, wiersz 17-18 od góry „… Komitet Zakupów Uzbrojenia …” – winno być: „Kierownictwo Zaopatrzenia Uzbrojenia …”; s. 54 –             prawa kolumna, wiersz 17 od dołu „… sztabowej 39 . Dywizji Piechoty …” – winno być: „… sztabowej 39. Dywizji Piechoty Rez. …”; prawa kolumna wiersz 8 od dołu „… Żandarmerii Wojskowej.” – winno być: „… Żandarmerii.” [nie było do 1939 r. Żandarmerii Wojskowej, tylko Żandarmeria, Dowództwo Żandarmerii]; s. 55 – Bibliografia, wbrew przyjętym zasadom, w większości tomów, przy opisie pozycji z czasopism podano najpierw numer, a potem rok, np. pozycja pierwsza … „Strzał” nr 9, 2004 – winno być: „Strzał” 2004, nr 9 [czytelnik ma prawo sprawdzić autora i w katalogu (kartkowym, internetowym), najpierw szuka tytułu czasopisma, potem roku (rocznika) i dopiero numeru – nie zaczynamy od numeru, bo w pierwszej kolejności potrzebny jest rok !];     J. Tarczyński, Łazik Polski Fiat 508 III W, Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. 43, Warszawa 2014 s. 57 – druga pozycja po „Wybrane publikacje: …, Dziennik działań bojowych …, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, nr 2, Warszawa 04-06/1993” – winno być: „… Dziennik działań bojowych …, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1993 nr 2 [przy czasopismach nie podaje się miejsca wydania, chyba że są dwa identyczne tytuły];             dziewiąta pozycja po „Wybrane publikacje: Szystowski Franciszek, …, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernych” nr 41, Londyn 1966.” – winno być: Szystowski Franciszek, …, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej” 1966 (Londyn), nr 41.” [odbiega od opisów bibliograficznych stosowanych w przeważającej liczbie tomów „WLU” – to powinno być „wyłapane” przez Redakcję !!!].     M. Borowiak, Ciężki kuter uzbrojony Nieuchwytny. Ścigacz rzeczny KU 30, Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. 45, Warszawa 2014 s. 14 – opis fotografii „… inżynierów z Państwowej Stoczni Modlińskiej …” – winno być: „… inżynierów ze Stoczni Modlińskiej …”; s. 18 – prawa kolumna, wiersz 11-12 od dołu „… zrozumieniem kmdr. inż. Mikołaja Berensa, …” – winno być: „… zrozumieniem inż. Mikołaja Berensa, …” [zweryfikowany w stopniu kmdr. nie został przyjęty do WP i MW, w obsadach personalnych KMW wykazywany bez stopnia wojskowego, tylko z tytułem „inż.” i tylko tak powinno się podawać; nie figuruje w „Rocznik Oficerski Rezerw 1934” (uwzględniał: oficerów rezerwy, oficerów stanu spoczynku i oficerów pospolitego ruszenia)]; s. 24 opis fotografii „… opracowany przez Państwowe Zakłady Inżynieryjne …” – winno być: „… opracowany przez Państwowe Zakłady Inżynierii …”; s. 32 – lewa kolumna, wiersz 10-11 od góry, „… zakładów Państwowych Zakładów Inżynieryjnych …” – winno być: „… zakładów Państwowych Zakładów Inżynierii …”; s. 50-51 – kolumna prawa (s. 50), wiersz 9-10 od góry, „… Jarosław Czechowski, kierownik WPMW w Pińsku.” oraz kolumna prawa (s. 51), wiersz 1-3 od dołu, „… w st. sp. Sokołowski, kierownik WPMW w Pińsku, …” – kto w końcu był kierownikiem WPMW w Pińsku ?; s. 53 – lewa kolumna, wiersz 4 od dołu, „… ze Starogardu Gdańskiego.” – winno być: „… ze Starogardu.” [Starogard Gdański – nazwa współczesna obowiązująca od 1950 r.];     Sz. Kucharski, Fortyfikacje stałe sprzed 1918 r., Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. 49, Warszawa 2014 s. 36 – lewa kolumna, wiersz 4 od góry, „… płk Bolesław Frej (1921-1925).” – winno być: „… płk/gen. bryg/ Bolesław Frej (1921-1925). [gen. bryg. z 15 VIII 1924]”; s. 56-57 – Bibliografia – odbiega od dotychczas sporządzanej w większości tomów „WLU”, zbędne „Książki i artykuły”, czyli artykuły w książkach (pracach zbiorowych, przy wielu autorach, np. Franczak J., Grabowski W., Nowiński P,. Żebrowski Mariusz, Twierdza Grudziądz …) i czasopismach ? – po prostu „Bibliografia”; zbędne odrębne podanie „Wydawnictwa periodyczne”, przecież wyżej wymienione [w „głównym trzonie bibliografii] są właśnie wydawnictwa periodyczne [wydawnictwa periodyczne: regularne i nieregularne] np. „Konserwatorska Teka Zamojska”, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, „Do Broni” itd.; nienajlepszy opis pozycji: Laskowski Otton [red.], Encyklopedia Wojskowa, Warszawa 1930-1939 – winno być: Encyklopedia Wojskowa, t. 1-7 (red. Otton Laskowski), Warszawa 1931-1939 [pozycja katalogowana pod tytułem „Encyklopedia ….”, a nie pod Laskowski – to najwyżej może być odsyłacz do „Encyklopedia …”; tom 1 Encyklopedii wyszedł z datą 1931]; s. 58 –  lewa kolumna, wiersz 26-27 od góry, „ciemnozielone łapki z granatową wypustką, …” – winno być: „ciemnozielone łapki z granatową wypustką (u oficerów aksamitne), …”; s. 59 – opis fotografii „… armata 75 mm wz. 06. W Polsce dysponował nimi etatowo jedynie siedlecki 9. pułk artylerii polowej …” – winno być: „… armata 75 mm wz. 06R. W Polsce dysponował nimi przejściowo jeden z dywizjonów 9. pułku artylerii polowej …” [wg niektórych materiałów armata włoska w WP miała oznaczenie wz. 06R, przejściowo znajdowała się w 1927 r. w jednym z dywizjonów (III.) 9. pap – etatowo pułk miał armaty 75 mm wz. 97];     P. Janicki, J. Korbal, Sprzęt optyczny. Cz. 1, Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. 50, Warszawa 2014 s. 6 – błędny opis górnej fotografii „Hala … Państwowych Zakładów Optycznych …” – winno być: „Polskich Zakładów Optycznych”; brak datowania, ze względu na nazwę [tę prawidłową] prawdopodobnie „po maju 1931 r.; s. 8 –   błędny opis górnej fotografii „Wnętrze hali … Państwowych Zakładów Optycznych …” – winno być: „Polskich Zakładów Optycznych”; brak datowania, ze względu na nazwę [tę prawidłową] zapewne „po maju 1931 r.;             błędny opis „logo” wytwórni „… Państwowych Zakładów Optycznych” – winno być” „… Polskich Zakładów Optycznych”; s. 12 – kolumna 2, wiersz 9-12 od góry, niezbyt ścisłe sformułowanie „Konstrukcję lornetki oparto na planach konstrukcyjnych lornetek rosyjskich Zeiss, produkowanych Zakładach Obuchowskich …” – czyżby otrzymano plany konstrukcyjne z Zakładów Obuchowskich ?, taki wniosek mogą wysnuć czytelnicy po raz pierwszy sięgający po tę pozycję; s. 22 –             lewa kolumna, wiersz 12 od góry, „… inżyniera A. Dłuskiego z PZO …” – winno być: „… Aleksandra Dłuskiego” [dyrektor techniczny PZO, nazwisko pojawia się po raz pierwszy, a więc powinno być podane pełne imię]; s. 23 –             niezbyt dobre sformułowanie „… na poziomie plutonu, kompanii i szwadronu ciężkich karabinów maszynowych oraz moździerzy 81 mm” – „ … na szczeblu plutonu ckm i plutonu moździerzy oraz na szczeblu kompanii i szwadronu ckm”;             brak informacji o „świadectwie/relacji” por. Władysława Romana [w 1939 r. w stopniu ppor.] – świadectwo w archiwum ?, publikowane we wspomnieniach ?, w bibliografii nie ma – czytelnik ma prawo sprawdzić autora/autorów; s. 24 – opis górnej fotografii „Punkt … 14. Pułku Artylerii Lekkiej w I połowie lat 20. …” – winno być: „… Pułku Artylerii Polowej …”, określenie zmieniono z dn. 31 XII 1931 r. [Dz. Rozk. MSWojsk. 1931 nr 3, poz. 473]; s. 28 – wiersz 7-8 od góry, „ … wyposażeniu artylerii, saperów oraz oddziałów pomiarowych.” – powinna być inna kolejność „ … artylerii, w tym oddziałów pomiarowych i saperów.” [oddziały pomiarowe wchodziły w skład artylerii]; s. 37 – druga kolumna, wiersz 1-2 od dołu, „… artylerii oraz plutonów pomiarowych” – winno być „artylerii, w tym plutonów pomiarowych”; s. 38 – opis fotografii górnej „Bombardier podchorąży …” – winno być: „st. bombardier podchorąży ..” [na naramienniku pojedynczy galon];             tytuł rozdziału „Panorama wz. 28 (Kątomierz działowy)” – poprawnie winno być: „Kątomierz panoramowy wz. 28” [taka nazwa przyrządu figuruje w Katalogu Wyrobów PZO]; s. 39 – kolumna druga, wiersz 5 od dołu, „Centrali Odbioru Materiału Uzbrojenia” – winno być: „Centrali Odbiorczej Materiałów Uzbrojenia”; s. 46 – opis fotografii dolnej „Fotografia … w Wielkopolskiej Szkole Strzeleckiej…” – wg mojej wiedzy „… w Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty nr 2 w Grudziądzu …” [powstała 17 IX 1920 r. z Wielkopolskiej Szkoły Podoficerów Piechoty nr 2 w Biedrusku i w listopadzie 1920 r. przeniesiona do Grudziądza, a w II 1922 r. otrzymała nazwę „Centralna Szkoła Podoficerska Piechoty nr 2”]; s. 47 – opis fotografii górnej „Stanowisko … Zwraca uwagę … u dalmiercy. …” – wyjątkowo fatalne określenie „dalmierca”, wprawdzie tylko w Marynarce Wojennej była wprowadzona specjalność „dalmierzysta” [Dz. Zarz. szefa KMW 1936, nr 22] ale w tym przypadku można było ją zastosować z krótkim komentarzem w nawiasie; s. 51 – opis fotografii górnej „Szkolenie 2. Pułku …” – winno być: „Szkolenie żołnierzy 2. Pułku …”; s. 54 – druga kolumna, wiersz 6 od góry „… ppłk inż. T. Felsztyna, …” – winno być: „ppłk. dr. T. Felsztyna” [nie miał tytułu inżyniera ale miał stopień naukowy doktora filozofii, Uniwersytet Warszawski, listopad 1926 r.]; s. 55 – druga kolumna, wiersz 8 od dołu, „… Komitetu ds. Uzbrojenia i Sprzętu …” – winno być: „Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu”; s. 57 – Bibliografia – albo powinna być sporządzona alfabetycznie, albo chronologicznie, w tej postaci nie jest czytelne, czym kierowano się sporządzając w taki sposób Bibliografię ?, ponadto utrudnia korzystanie w celu szybkiego wyszukania odpowiedniej pozycji; sposób opisu artykułów z czasopism także nie jest zgodny z publikowanymi w większości tomów serii „WLU” – „Strzał” nr 02/2005, winno być: „Strzał” 2005 nr 2, czytelnik ma prawo sprawdzić autora i w katalogu (kartkowym, internetowym) najpierw szuka tytułu czasopisma, potem roku (rocznika) i dopiero numeru [nie zaczynamy od numeru, bo w pierwszej kolejności potrzebny jest rok !]; przy niektórych pozycjach zwartych (książkach) podawane jest wydawnictwo [co jest zbędne], a przy niektórych nie ?; przy publikacji Z. Gwoźdźa brak miejsca i roku wydania, a jak się nie mylę, była to pozycja współautorska; wymieniony Memoriał w sprawie Polskich Zakładów … nie ma podanego miejsca przechowywania [wygląda na materiał archiwalny, czyżby pochodził ze zbiorów prywatnych ? – czytelnik ma prawo wiedzieć, gdzie może szukać tej pozycji], ponadto zbędne jest podanie miesiąca wydania, po miejscu, a przed rokiem; brak miejsca wydania przy pozycji „Dodatek do instrukcji o broni piechoty” [czyżby „Dodatek” nie miał podtytułu ?], jak i zbędna jest litera „r” po roku wydania; s. 59 – opis fotografii „Szkolenie 2. Pułku …” – winno być: „Szkolenie żołnierzy 2. Pułku …”; uwaga ogólna – brak fotografii kwadrantu [choćby wz. 1888-1900] – nowi czytelnicy mogą nie wiedzieć jak wyglądał !!!     P. Janicki, J. Korbal, Sprzęt optyczny. Cz. 2, Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939, t. 51, Warszawa 2014 s. 7 – opis fotografii, nie napisano „… wz. 29, broń osadzona na maszcie plot.”; s. 8 – wiersz 1 i 2 od dołu, „Pułk wyposażony był w ckm Maxim wz. 08” – broń tego systemu i wzoru była podstawową w uzbrojeniu formacji do czasu przezbrojenia w nowy wzór ckm, faktycznie wg dotychczasowych ustaleń [Tym J.S., Przygotowania wojenne i mobilizacja Wielkopolskiej BK, Prz. Hist.-Wojsk. 2009 nr 3, s. 101] ckm Maxim wz. 08, które pozostały w pułku w trakcie mobilizacji, przydzielono 2 szt. do pułkowego szwadronu kolarzy, 4 szt. znalazły się w taborze ciężkim pułku, a 6 szt. odesłano z nadwyżkami do Ośrodka Zapasowego Wlkp. BK w Kraśniku, trzeba podkreślić, że nie przekazanie ckm Maxim przez pułk (i inne) uniemożliwiało zaplanowaną wymianę broni w kompaniach ckm plot. dysponujących jeszcze ckm Hotchkiss wz. 14 (na amunicję 8 mm) tj. w ok. 40 kompaniach z 77 przewidzianych do mobilizacji]; s. 10 – opis fotografii „… armat 75 mm Schneider” – winno być: „… Schneider wz. 97/25”; s. 13 – lewa kolumna, wiersz 2 i 3 od dołu „… Wojskowy Zakład Zakupów Uzbrojenia …” – winno być: „Wojskowy Zakład Zaopatrzenia Uzbrojenia” [od 1 XI 1932 nazwa „Kierownictwo Zaopatrzenia Uzbrojenia”]; s. 23 – „… wz. 22/24 kalibru 75 mm, znajdujących się na Helu” – winno być: „… znajdujących się na Helu w 2. Morskim Dywizjonie Artylerii Plot.” [takie same działa – cztery baterie – znajdowały się w rejonie Gdyni i wchodziły w skład 1. Morskiego Dywizjonu Artylerii Plot.]; s. 33 – prawa kolumna, wiersz 6, „… Helu, na wyposażeniu 1. MDAPL.” – winno być: „ … Helu, na wyposażeniu 2. MDAPL.” [na półwyspie Hel stacjonował od chwili utworzenia w 1 X 1935 r., 2. MDAPL, czyli nadal czytelnik nie wie, gdzie aparat centralny był, czy w 1., czy w 2. MDAPL, czy w Gdyni, czy na półwyspie helskim]; s. 47 – lewa kolumna, wiersz 8-9 od góry, „W 1933 roku major Rudolf Gundlach, kierownik Działu Projektów i Konstrukcji Biura Badań Technicznych Broni Pancernych, …” – winno być: „W 1933 roku kapitan Rudolf Gundlach z Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii  …” [w tymże roku, tj. 1933 Gundlach był  kapitanem, majorem został ze starszeństwem z 19 III 1937; Biuro Badań Technicznych Broni Pancernych oraz dwa inne Biura (Saperów i Łączności) utworzono po zlikwidowanym 14 listopada 1934 r. Wojskowym Instytucie Badań Inżynierii]; s. 51 – prawa kolumna, wiersz 1 i 2 od dołu, jest „… . Kierownictwo Zakupów Broni Pancernych …” – winno być: „ Kierownictwo Zaopatrzenia Broni Pancernych …”; s. 52 – prawa kolumna, wiersz 2 i 3 od góry, jest „… przez Kierownictwo Zakupów Broni Pancernych …” – winno być: „ … przez Kierownictwo Zaopatrzenia Broni Pancernych …”; s. 54 – prawa kolumna, wiersz 2 od dołu, jest „… Instytut Techniki Uzbrojenia, …” – winno być: „… Instytut Techniczny Uzbrojenia, …”; s. 56 – lewa kolumna, wiersz 11 i 12 od góry, jest „… Kierownictwo Zakupów Uzbrojenia …” – winno być: „ Kierownictwo Zaopatrzenia Uzbrojenia …”; s. 57 – Bibliografia – albo powinna być sporządzona alfabetycznie, albo chronologicznie, w tej postaci jak sporządzono Bibliografię nie jest czytelne czym kierowano się przy jej sporządzaniu ?, to ponadto utrudnia szybkie wyszukanie konkretnej publikacji; sposób opisu artykułów z czasopism także nie jest zgodny z publikowanymi w większości tomów serii „WLU” – „Strzał” nr 02/2005, winno być: „Strzał” 2005 nr 2, czytelnik ma prawo sprawdzić autora i w katalogu (kartkowym, internetowym) najpierw szuka tytułu, potem roku (rocznika) i dopiero numeru [nie zaczynamy od numeru, bo w pierwszej kolejności potrzebny jest rok]; przy niektórych pozycjach zwartych (książkach) podawane jest wydawnictwo [co jest zbędne], a przy niektórych nie ?; przy publikacji P. Zarzyckiego i Z. Gwoźdźa brak miejsca wydania, a przy dacie wydania niepotrzebna litera „r” (przy innych pozycjach nie występuje); brak miejsca wydania przy pozycji „Dodatek do instrukcji o broni piechoty” [wymieniono instytucję sprawczą, czyli wydawcę – MSWojsk.; czyżby „Dodatek” nie miał podtytułu ?], jak i zbędna jest litera „r” po roku wydania;

    odpowiedz cytuj
  • krzysztof_gps 2015-03-03 11:38:14

    Z całym szacunkiem dla osoby Korektora, chciałbym jednak zgłosić małą uwagę: nie było stopnia "st.bombardier". W artylerii odpowiednikiem stopnia "strzelec" był stopień "kanonier", a stopnia "st.strzelec" - stopień "bombardier".

    odpowiedz cytuj
Reklama


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"