:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Felietony historyczne, Żołnierzom Września - zdjęcie, fotografia
Artur Żyłkowski - blog 28/09/2019 20:22

Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 przyznany przez ówczesne władze uczestnikom Kampanii Wrześniowej 1939 roku:
1.WILMAŃSKI Alojzy syn Leona;Leg.Nr 320-82-87 MW.
2.MIŚTA Władysław syn Józefa;Leg.Nr 233-84-107 MW.Odznaczony również Krzyżem Partyzanckim Leg.Nr F-3286,Odznaką Grunwaldzką.
3.KRUK Jan syn Teodora;Leg.Nr 655-83-69 MW.
4.KWOLIK Kazimierz syn Franciszka;Leg.Nr 31-82-34 MW.Nadano odznakę Za zasługi dla ZBoWiD numer 2709.
5.PAWLIK Jerzy syn Jana pośmiertnie;Leg.Nr 480-83-92 MW.
plutonowy PAWLIK Jerzy urodzony 1915-02-19 Warszawa.Syn Jana.Jednostka:3 PAPpanc;3 DSK.Numer ewidencyjny karty:1915-13-III.Powrócił do Polski.Mieszkał w Warszawa.Numer ewidencyjny Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 2169,jednostka Artyleria Przeciwpancerna,stopień bombardier,numer odznaki SBSK 2458.Nadano Krzyż Monte Cassino numer 10101.
WBH sygn.II.53.45840
6.ŁUKASIK Edward syn Michała;Leg.Nr 214-86-36 MW.
7.porucznik MAJER Henryk syn Józefa;Leg.Nr 4-81-89 MW.Nadano Virtuti Militari klasy V,Krzyż Oświęcimski,Krzyż Walecznych,Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Legitymacja Nr 2279-77-66,Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Legityacja Nr 371-88-11,Medal 40-Lecia Polski Ludowej,Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny Legitymacja Nr 132468,Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju Legitymacja numer B-36192,Medal Zwycięstwa i Wolności Legitymacja numer 545-75-138,Honorową Odznakę miasta Łodzi numer 7233.
8.NOWAK Franciszek syn Tomasza;Leg.Nr 427-82-186 MW.
Być może nadany żołnierzowi PSZ na Zachodzie:
Kapral Nowak Franciszek syn Tomasza urodzony 1902-09-03 Skarboszewo powiat Września. Numer ewidencyjny karty 1902-30-III, Jednostka 7 Pułk Artylerii Konnej.Krzyż Monte Casiino numer 32777.
WBH sygn.WBH sygn.II.53.42793;VIII.807.2.22.51: kapral.
9.ppłk.CZERPIŃSKI Zbigniew syn Adolfa;Leg.Nr 325-82-21 MW;Krzyki.Nadano Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju,Nr Leg.B-31534.
10.GOC Stanisław syn Andrzeja;Nr 478-82-34 MW.Nadany Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.Leg.Nr 3814-83-13.
11.SZLAGOR Władysław syn Andrzeja;Leg.Nr 147-85-34 MW.
12.JASIK Ryszard syn Aleksandra;Leg.Nr 74-84-56 MW.
13.strzelec BARABAS Michał syn Antoniego i Katarzyny.Urodzony 28.09.1908 Bolesławówka.Legitymacja Kombatanta numer 0591129.Rodzaje i Okresy działalności kombatanckiej 1.09-18.09 1939 wojna obronna 1939;19.09.1939 -21-06-1940 obozy jenieckie.Łącznie miesięcy 10.Data przyjęcia do ZBoWiD 7.04.1977 numer ewidencyjny 255803 Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.
Książeczka wojskowa seria D numer 0904593 wydana przez RKU Hubieszów dnia 7 XII 1949 roku.Kategoria wojskowa grupa I katygoria druga;rodzaj broni piechota;szeregowy,numer specjalności wojskowej 1,strzelcy,funkcja wojskowa strzelec.Ewidencja ogólna miejscowość Bolesławówka gmina Mikulicze powiat Włodzimierz województwo wołyńskie,zawód rolnik.Narodowość polska,język macierzysty polski.Szkoła Powszechna ilość klas 3.Zgłosił się do poboru RKU Włodzimierz 1929.Przebieg służby wojskowej:
-wcielony do 44 pułku piechoty 14 III 1930,
-przydzielony do 1 Kompanii Strzeleckiej,strzelec 15 III 1930,
-zwolniony po odyciu zasadniczej służby wojskowej 15 IX 1931,
-odbył 4 tygodniowe ćwiczenia wojskowe 15 IX -22 X 1933 i 20 IX-18 X 1936 w 44 pułku piechoty,
-zmobilizowany i wcielony do 23 pułku piechoty,przydzielony do 1 kompanii strzeleckiej,strzelec 14 VIII 1939,
-front niemiecki 1 IX 1939,od Bydgoszczy do Iłowa.
-wzięty do niewoli niemieckiej 18 IX 1939,
-oswobodzony przez armię USA 20 IV 1945,-robotnik przymusowy,
-powrócił do miejsca zamieszkania 10 II 1946.
Przeniesiony do rezerwy dnia 7 XII 1949 roku.
Miejsce zamieszkania Stefankowice gmina Moniatycze do 1957 roku i Kułakowice III gmina Moniatycze od 1957 roku.RKU Hrubieszów.Ostatnie miejsce zamieszkania ulica Warszawska;61-026 Poznań.Zmarł 28 XI 1986 roku.Pochowany Poznań,Cmentarz Miłostowo,pole 41,kwatera 4,rząd 10,miejsce 19.
Legitymacja ZBoWiD ZW w Poznaniu numer Legitymacji 40073/31,numer ewidencyjny 255803.
Nadano Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939,Leg.Nr 73-84-8 MW.
14.KACZMAREK Feliks syn Wojciecha i Marty urodzony 18.01.1915 Bielawy.Legitymacja Kombatanta numer 0070701.Rodzaje i Okresy działalności kombatanckiej od IX 1939 do IX 1939.Łącznie miesięcy 1.Wojna Obronna 1939.Data przyjęcia do ZBoWiD 21.08.1979 numer ewidencyjny 25560 Zarząd Wojewódzki w Gdańsku.Zamieszkały Gdańsk ulica Kochanowskiego.
15.plutonowy SIŁACZUK Karol syn Franciszka.Książeczka wojskowa seria B numer 0924360 wydana przez RKU Lublin Miasto dnia 11 I 1950 roku.Kategoria wojskowa grupa I katygoria pierwsza;rodzaj broni piechota;podoficer,numer specjalności wojskowej 1,strzelcy.Funkcja wojskowa zastępca dowódcy plutonu.Stopień wojskowy plutonowy.Ewidencja ogólna miejscowość Puchacze gmina Żerocin powiat Radzyń województwo lubelskie,zawód robotnik specjalność w zawodzie magazynier.Narodowość polska,język macierzysty polski.Szkoła Powszechna ilośc klas 6 w Międzyrzeczu Podlaskim.Zgłosił się do poboru RKU Biała Podlaska 9.12.1944.Zdolny do służby liniowej .Przebieg służby wojskowej:
-wcielony do 45 pułku strzelców kresowych Równe 4 IV 1932,
-przydzielony do 5 kompanii strzeleckiej,strzelec 5 IV 1932,
-po przeszkoleniu rekruckim przydzielony do Podoficerskiej Szkoły IX 1932,
-awans na starszego strzelca XII 1932,
-ukończył szkołę podoficerska w stopniu kaprala 45 pułk piechoty dowódca drużyny III 1933,
-awans na plutonowego 17 IX 1933,zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
-powołany na 4 tygodniowe ćwiczenia rezerwy do 45 pp,dówódca drużyny VII 1936,zwolniony po odbyciu ćwiczeń,
-powołany na 4 tygodniowe ćwiczenia rezerwy do RKU Łuków,pisarz VII 1938,zwolniony po odbyciu ćwiczeń,
-1 IX 1939 zmobilizowany do 83 pułku piechoty,dowódca drużyny,udział w wojnie
-powrócił do domu 28 IX 1939.
Przeniesiony do rezerwy dnia 11 I 1950.
Miejsce zamieszkania Lublin Kom.III ulica M.Buczka.
16.kapitan żandarmerii SZAFFER Wilhelm Stanisław urodzony 3 maja 1898 roku w miejscowości Bursztyn. Zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku,lokata 13. Dnia 25 czerwca 1927 roku został przeniesiony z 6 dywizjonu żandarmerii we Lwowie do KOP z równoczesnym przeniesieniem do kadry oficerów żandarmerii KOP.Dnia12 marca 1933 roku awansował na kapitana ze starszeństwem z 1 stycznia 1933 roku i 5 lokatą w korpusie oficerów żandarmerii.Dnia 22 maja 1933 roku zdał dowództwo Plutonu Żandarmerii przy Brygadzie KOP „Wołyń” i w dniu 23 maja 1933 roku wyjechał do 8 Dywizjonu Żandarmerii, w którym objął stanowisko dowódcy Morskiego Plutonu Żandarmerii w Gdyni. Zamieszkał w Gdyni przy ulicy Starowiejskiej 47 mieszkania 5.Dowódca Morskiego Plutonu Żandarmerii 1934-14 XII 1936 rok.Dowódca 2 Morskiego Plutonu Żandarmerii od 15 XII 1936-1939.Rok 1939-Morski Dywizjon Żandarmerii-Obsada dowódcza:kpt.żandarmerii SZAFFER Wilhelm Stefan urodzony 3 V 1898 rok:p.o.dowódcy dywizjonu,a w 1939 roku oficerer mobilizacyjny .
Wrzesień 1939 rok-Gdynia:
Gdynia została zajęta przez wojska niemieckie 14 IX 1939 roku.Obrona polska koncentrowała się w rejonie Kępy Oksywskiej i na Oksywiu.Ostatnie walki wygasły 19 IX 1939 roku.
Najprawdopodobmiej kapitan SZAFFER chciał powrócić do swego mieszkania w Gdyni,gdzie został zatrzymany i wzięty do niewoli.Nie dotarł do swego mieszkania.Obozy jeńców wojennych w których przebywał:Oflag IIA-Prenzlau,Oflag II D-Gross Born-Rederitz,Oflag II E – Neubrandenburg.Numer jeniecki 421.
Po wyzwoleniu przebywał w Polskim Obozie WENTORF, Reinbek koło Hamburga Niemcy.Zmarł 6 VIII 1948 roku.Pochowany został na cmentarzu Hamburg - Ohlsdorf;kwatera polska.Położenie grobu: Bp 73 Rh.47 24.
Więcej:
https://dobroni.pl/n/kapitan-zandarmerii/19758
17.ppor.rezerwy KOCOWICZ Tadeusz Szymon urodzony dnia 28 X 1908 roku w Czortkowie,gmina Czortków,powiat Czortków,województwo tarnopolskie.
Z wpisów w Książeczce stanu służby oficerskiej:
Poświadczenie o zgłoszeniu do służby w razie mobilizacji:
-24 VIII 1939:zgłosił się do służby czynnej 29 pułk piechoty.Referent mobilizacyjny kapitan Szafran.
-Zgłosił się w Komendzie Garnizonu i miasta Lublina 10 IX 1939r. O godzinie 13.40.
Ostatni wpis:Odjazd do Brześcia nad Bugiem.
Ostatni adres zamieszkania:Turek,ul.Nowa 20 od 10 XI 1937r.
Żonaty z Ireną z Gałków.Irena Kocowicz,siostra ochotniczka PCK,siostra laborantaka II Korpusu Polskiego,lekarz weterynarii.W II KP od dnia 8 IX 1941.Miejsce urodzenia Lwów.Jednostka 1 szpital wojenny.Numer ewidencyjny karty 1911-366-III.Odznaczona Krzyżem Monte Cassino nr 42525.
Obóz w Kozielsku od 1940 roku.Zamordowany przez NKWD w IV 1940 roku w Katyniu.
Więcej:
https://dobroni.pl/n/pporkocowicz-tadeuszzamordowany/19303
18.por.ROGALIŃSKI Mieczysław oficer służby stałej 82 pułk piechoty.Mieszkaniec Białegostoku,odznaczony za kampanię 1939 roku Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari ,ojciec Mieczysław Bolesław,matka Antonina .Na podstawie wyciągu z aktu urodzenia:urodzony dnia 26-go czerwca 1907 roku w Raszynie.Por.Mieczysław Rogaliński służył początkowo jako zwykły szeregowy,następnie ukończył szkołę podoficerską i został skierowany do szkoły podchorążych w Wilnie.Po jej ukończeni skierowano go do 82 pułku piechoty.O wojennych losach w kampanii wrześniowej tego oficera wiadomości brak,jedynie jest notka,że był dowódcą 8 kompanii III batalionu 82 pułku piechoty.W czasie walk Por.Rogaliński dostał się do niemieckiej niewoli,przewieziony do obozu jenieckiego dla oficerów Oflag II C i XI B,numer obozowy 1199.W czasie walk wrześniowych w 1939 roku ranny.Blizna pod grzebieniem łopatki lewej wlot na bocznej lewej części szyi.Niezdolność do pracy w związku ze służbą wojskową 66%,ogólny 71%.-z wpisu do legitymacji inwalidy wojennego,Związku Inwalidów Wojennych RP z 1950 roku.
Po powrocie do Szczecina jako inwalida wojenny kontynuował służbę w wojsku.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 12-go maja 1982 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.Legitymacja Nr 689a-82-2.
Więcej:
https://dobroni.pl/n/starych-kliszy-czar/18043
https://dobroni.pl/n/starych-kliszy-czar/18102
19.Starszy strzelec Władysław ,,Ramzes” MATUSIK.
Po analizie zapisów z książeczki woskowej,wydanej przez RKU Częstochowa,Seria C numer 0957682 w dniu 25 listopada 1949 roku możemy wyczytać następujące informacje o tym żołnierzu:
MATUSIK Władysław,syn Łukasza,urodzony 9 lutego 1915 roku w Woli,powiat Włoszczowa,województwo kieleckie.Zawód szofer,narodowość polska,język macierzysty polski.Ukończył Szkołę Powszechną w Woli,ilość klas:cztery.
-W 1936 roku zgłosił się do rejestracji w PKU Włoszczowa.
-Dnia 24 III 1938 roku wcielony do 77 pułku piechoty.
-Dnia 25 III 1938 roku przydzielony do 1-ej kompani strzeleckiej jako strzelec.
-Dnia 20 IX 1938 roku przeniesiony do KOP.Od dnia 1 IX 1939 roku strzelec Matusik brał udział w walce z Niemcami.
-Dnia 10 IX 1939 roku internowany został na Węgrzech.W związku z powyższymi wpisami można stwierdzić,że Matusik był żołnierzem 1-go lub 2-go pułku piechoty KOP,1-ej Brygady Górskiej Syrzelców-(1 Brygada piechoty KOP).
WBH sygn.II.53.38541
Więcej:
https://dobroni.pl/n/zolnierze-generala/19554
20.Starszy strzelec KOWALCZYK Marian Tadeusz.
Urodzony 16.09.1916. w Krakowie.Syn Henryka i Anny.Zamieszkały:Kraków ulica Zduńska 8.Numer ewidencyjny karty:1916-300-III.Oddział:18 lwowski batalion strzelców;5 Kresowa Dywizja Piechoty.Nadany Krzyż Monte Cassino numer:19546.
Na podstawie posiadanych zdjęć i dokumentów.Służba wojskowa w Wojsku Polskim w latach:1936-38 w 1 Pułku Łączności w Zegrzu,grupa radiotelegraficzna Warszawa.
Aresztowany 18 września 1939 roku w Tarnopolu przez Sowietów.
WBH sygn.II.53.26104
Więcej:
https://dobroni.pl/n/zolnierze-generala/19698
21.Strzelec ZALEWSKI Bolesław.
Data urodzenia:14 luty 1911 roku.Syn Stanisława i Julii.Kategoria wojskowa pierwsza,rodzaj broni:wojska samochodowe,szeregowy,numer specjalności wojskowej:30.Nazwa specjalności wojskowej:kierowcy samochodowi,funkcja wojskowa:kierowca samochodowy,stopień wojskowy:strzelec.
Miejsce urodzenia:Turośl Kościelna,gmina:Juchnowiec,województwo:Białystok.Zawód:rolnik
Dnia 4 IV 1933 roku zmobilizowany przez RWK Białystok do 42 pułku piechoty.Służba czynna do 17 IX 1934 roku.
Wrzesień 1939:
Zmobilizowany do 3 kadry zapasowej Sokółka-(wpis orginalny książeczka wojskowa) .Złożenie przysięgi wojskowej przez strzelca Zalewskiego dnia 4 IX 1939 roku.W dniu 18 IX 1939 roku strzelec Zalewski Bolesław został wzięty do niewoli sowieckiej w Wołkowysku.
Nadano:-Legitymacja Nr 33-90-179 MW z dnia 9 V 1990 roku:Medal za udział w wojnie obronnej 1939 roku. 
Więcej:
https://dobroni.pl/n/zolnierze-generala/19805
WBH sygn.VIII.801.142.2165;szeregowy
22.wachmistrz ŻYŁKOWSKI Antoni syn Stanisława i Anny z domu CZOŁPIŃSKA.Urodzony 13.06 1898 roku w Juchnowcu Kościelnym.Miejsce zamieszkania przed wojną Kleosin,poczta Białystok.Stopień wojskowy w 1939 roku plutonowy.W VIII 1939 roku zmobilizowany do 3 szwadronu pionierów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii.Uczestnik walk nad Bzurą i na progach Warszawy.Wzięty do niewoli niemieckiej dnia 21 IX 1939 roku pod Warszawą.
Za wybitne męstwo i nie ugiętą postawę żołnierską awansowany do stopnia wachmistrza na wniosek dowódcy 3 szwadronu pionierów rotmistrza BARTOSIAKA Wacława ,,na polu" bitwy nad Bzurą we IX 1939 roku.
Pobyt w niewoli niemieckiej od 21 IX 1939 roku do 27 VIII 1941 roku.Osadzony w Stalagu II A Neubrandenburg.Numer jeniecki 13301.Od IX 1941 roku do zakończenia działań wojennych robotnik przymusowy.Powrócił do Białegostoku w roku 1946.Pracował w Zakładzie Energetycznym na ulicy Świętojańskiej.Nie należał do ZBoWiDu.Nie został odznaczony przez ówczesne władze żadnym medalem pamiątkowym ani innym odznaczeniem państwowym.Zmarł 22 XII 1988 roku.

Wpis powstałÂ na podstawie posiadanych dokumentow i dostępnych źródeł internetowych oraz pomocy kolekcjonerów angielskich.

Reklama

Żołnierzom Września 1939 roku. komentarze opinie

 • Artur Żyłkowski 2019-10-07 21:23:29

  W WBH jest tylko jedna jednostka akt i jest to wykaz uposażenia oficerów,podoficerów zawodowych 10-12.1938.Całkowity brak akt...

 • Artur Żyłkowski 2019-10-07 21:13:18

  Drugiego sprawdziłem był z 15 Pułku Ułanów,Krzyż Virtuti Militari numer 4052.

 • Artur Żyłkowski 2019-10-07 21:11:16

  Być może szef 3 szwadronu pionierów:starszy wachmistrz Kaczmarek Franciszek,niestety nie ma wglądu w akta.

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:56:37

  porucznik Brzozowski Franciszek:

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:45:57

  http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,bartosiak,waclaw,7096.html

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:45:26

  Bartosiak Wacław,syn Szczepana urodzony 26.7.1897 w Mniszewo;WBH syn.264/55/31, TAP;sygn.5/53/530, TAP;sygn.I.481.B.2861.

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:28:41

  http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,brzozowski,franciszek,3097.html

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:26:37

  Por.Brzozowski Franciszek i niespodzianka:Syn Franciszka.Urodzony 21-11-1906 w Płonka Strumianka powiat Wysokie Mazowieckie.WBH sygn.I.481.B.13517

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:23:52

  pozycja 14;Srebrny Krzyż Zasługi.I strona 668:

 • Artur Żyłkowski 2019-10-03 19:22:04

  Z rocznika oficerskiego:BARTOSIAK Wacław

 • Artur Żyłkowski 2019-09-30 00:07:48

  Walewice 10 IX 1939:„Pionierzy stracili przy budowie wielu ludzi. Zabity został por. Franciszek Brzozowski zastępca dowódcy szwadronu oraz pionierzy Walczak i Jaroni.”Miejsce spoczynku po ekshumacji Bielawy kwatera wojenna:

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:58:24

  J.W.dossie rotmistrza:

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:56:51

  J.W:

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:56:03

  Mnie to tak wciągnęło,że odnalazłem też innych...Dowódca 3 szwadronu pionierów Wielkopolskiej Brygady Kawalerii,odznaczony za Kampanię Wrześniową 1939 roku orderem wojennym Virtuti Militari klasy V nadanym w kraju:

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:52:37

  Szukajcie Ludzie,a znajdziecie,a czasami to trwa lata...

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:51:00

  Się trochę pogrzebało tu i tam i się znalazło.I jeszcze taka mała uwaga Niemiec był tak szczegółowy w opisie,że podał nazwisko panieńskie mojej prababki...Z USC nazwisko rodowe brak danych...brak danych..

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:41:07

  Szlak bojowy DZIADKA,przekazany mi został przez Niego Samego jak jeszcze żył i dzięki Jego informacji o innej dacie urodzenia udało mi się ,,Go" wreszcie odnaleźć w spisie...,a poszukiwania trwały od 2010 roku.Akta z WKU Białystok przekazane zostały do Archiwum Wojskowego i nie zgadniesz Romek co się z nimi stało...
  Jeszcze jedna legitymacja,której nie dodałem:
  Pozdrawiam!!!

 • Artur Żyłkowski 2019-09-29 23:40:11

  Szlak bojowy DZIADKA,przekazany mi został przez Niego Samego jak jeszcze żył i dzięki Jego informacji o innej dacie urodzenia udało mi się ,,Go" wreszcie odnaleźć w spisie...,a poszukiwania trwały od 2010 roku.Akta z WKU Białystok przekazane zostały do Archiwum Wojskowego i nie zgadniesz Romek co się z nimi stało...
  Jeszcze jedna legitymacja,której nie dodałem:
  Pozdrawiam!!!

 • Roman Domaszewicz 2019-09-29 21:03:36

  Arturze, chylę czoło przed Twoją pasją i energią jaką w nią wkładasz. Cieszę się, że udało Ci się ustalić niemożliwe - szlak bojowy Twojego dziadka we Wrześniu 1939 r.

 • Artur Żyłkowski 2019-10-30 20:34:25

  Dzisiaj do tego zbioru dołączyły dwie następne Legitymacje z medalami za 1939.
  23.KASPRZAK Ignacy syn Ignacego.Nr 45-85-29 MW.
  24.TOMASZEWSKI Kazimierz syn Stanisława Nr 383-83-92 MW.Dodatkowo Leg.Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r. Nr 2053-83-124.Strzelno.

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"