Żołnierze generała Andersa.-część IV.

Artur Żyłkowski - blog
12/04/2018

Felietony historyczne #II WW #1939 #żołnierze #5 kresowa dywizja piechoty #monte cassino Wojsko PolskieLista żołnierzy II Korpusu polskiego,uczestników bitwy pod Monte Cassino,którzy po zakończeniu działań wojennych powrócili z Anglii do Polski i zamieszkali w Białymstoku.

1.BERNADZKI Henryk,2 Bpanc.
2.BESZTA Józef,18 bs.5 KDP.
3.BOHATYREWICZ Antoni,p6p.2 BPanc.
4.BOHOJŁO Bronisław,15 pup.5 KDP.
5.BUBIEŃCZUK Konstanty,5 bsap.5 KDP.
6.DONDZIŁO Aleksander;2 kwarszt.3 DSK.
7.DRĄŻKIEWICZ Tadeusz,5 pap-panc.5 KDP.
8.DROZDOWSKI Mieczysław,p4p.2 BPanc.
9.GŁOWACKI Aleksander,p4p.2 BPanc.
10.GŁOWACKI Jan,9 pac.Gr.Art.
11.GODLEWSKI Józef,3 bckm.3 DSK
12.GOŁĘBIOWSKI Konstanty,2 Bpanc.
13.JANUSZKIEWICZ Antoni,15 pup.5 KDP.
14.JAWOROWSKI Władysław,2 KP
15.JEŻEWSKI Edward,5 błączn.5 KDP.
16.JURKIEWICZ Stanisław,2 bs.3 DSK.
17.KALINOWSKI Eugeniusz,7 pak.Gr.Art.
18.KONARZEWSKI Stanisław,3 pap-panc.3 DSK.
19.KRAWCZUK Jan,3 pap-lotn.3 DSK.
20.KULIGOWSKI Czesław-kapelan,kkomando.
21.LAWDA Maksym,5 pap-panc.5 KDP.
22.MARIAŃSKA Rozalia,11 błączn.
23.MARIAŃSKI Zygmunt,11 błączn.
24.MIŁASZEWICZ Józef,5 pal.5 KDP.
25.MOCARSKI Stanisław,15 kzaop.
26.MRÓZ Dezyderiusz,bsztab 2KKw.
27.NALIWAJKO Jerzy,5 pap-lotn.
28.NOWAK Jakub,7 pappanc.
29.NOWAKOWSKI Zygmunt,3 pal.3 DSK.
30.PIEKUTOWSKI Kazimierz,1 pal.3 DSK
31.PUCHALSKI Henryk,p6p.2 BPanc.
32.RADIUKIEWICZ Jerzy,1 bs,3 DSK
33.ROSZKOWSKI Leonard;p6p.2 BPanc.
34.ROŻKO Władysław,7 pap-lotn.
35.RUTKOWSKI Józef,5 bsap.5 KDP.
36.SAWICKI Piotr,1 bs.3 DSK.
37.SIWAK Jan,16 bs.5 KDP.
38.SŁAWIŃSKI PAWEŁ,3 błączn.3 DSK.
39.STANKIEWICZ Ryszard,1 pal.3 DSK.
40.STETKIEWICZ Jerzy,5 pal.5 KDP.
41.SZCZEPAŃSKI Józef,3 pal.3 DSK.
42.SZMIDT Wiesław,7 pak.Gr.Art.
43.SZMYDT Leonard,4 bs.3 DSK.
44.TARASIEWICZ Antoni,2 bs.3 DSK.
45.URBAN Jan,13 bs.5 KDP.
46.WĄSOWICZ Bronisław,22 ktransp.KGZiT
47.WYSOCKI Mieczysław,2 Bpanc.
48.ZABIELSKI Czesław,3 pap-lotn.3 DSK.
49.ZAJKOWSKI Franciszek,5 pal.5 KDP.
50.ZALEWSKI Bolesław,13 bs.5 KDP.
51.ZANIEWSKA Halina,2 szpital woj.
52.ZANIEWSKI Władysław,5 pap-panc.5 KDP.
53.ZAWADZKI Antoni,1 ppa.Gr.Art.
54.ZAWADZKI Jan,2 ksanit.3 DSK.
55.ZAWADZKI Wacław,p4p.2 BPanc
56.ZIEJA Jerzy,7 pap-lotn.


Żołnierze II Korpusu Polskiego polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,pochowani na cmentarzu miejskim w Białymstoku przy ulicy Wysockiego 63 w kwaterze PSZ na Zachodzie:

1.mjr rez.pancerny BOHATYREWICZ Antoni,numer ewidencyjny karty 1920-117-III.pułk 6 pancerny,2 Brygada Pancerna.Zmarł w 1995 roku.KMC numer 30437.Grób sektor 111,rząd 2,grób 15.
2.ppor.rez.saper BUBIEŃCZYK Konstanty,urodzony 1920 rok,zmarł w 1999 roku.jednostka 5 baon saperów.5 Kresowa Dywizja Piechoty.KMC nie nadano.Grób 111-2-6.
3.mjr rez.kpr.pchor.DROZDOWSKI Władysław,numer ewidencyjny karty 1906-35-III.Zmarł 1993.Jednostka 1 pułk pomiarowy artylerii,Grupa Artylerii.KMC numer 37635.Grób 111-1-1.
4.kanonier.GŁOWACKI Jan,urodzony 1913 rok.Zmarł 1996.Jednostka 9 pułk artylerii ciężkiej,5 KDP.KMC numer 33253.Grób 111-2-1.
5.ppor.rez.kpr.GODLEWSKI Józef,numer ewidencyjny karty 1924-36-III.Zmarł 2009. 1924.Jednostka 3 baon ckm, 3 DSK.KMC numer 4516.Grób 111-1-7.
6.GUTOWSKI Stefan,numer ewidencyjny karty 1917-16-III.Zmarł 2002.Jednostka 5 baon Łączności,5 KDP.KMC numer 26169.Grób 111-2-16.
7.ułan JANUSZKIEWICZ Antoni,urodzony 1920 rok.Zmarł 2000.Jednostka 15 pułk ułanów.5 KDP.KMC numer 23864.Grób 111-1-14.
8.plut.JEŻEWSKI Edward,urodzony 1909 rok.Zmarł 1994 rok.Jednostka 5 baon łączności,5 KDP.KMC numer 26204.Grób 111-2-10.
9.por.rez.kpr.JEZIERSKI Roman,numer ewidencyjny karty 1924-4-III.Jednostka 2 Baon strzelców,3 DSK.KMC numer 5882.Krzyż walecznych po raz pierwszy.Grób 111-1-9.
10.bomb.KALINOWSKI Eugeniusz,numer ewidencyjny karty 1922-300-III.Jednostka 7 pułk artylerii konnej.Gr.Art.Zmarł 2004 rok.KMC numer 32672.Grób 111-1-5.
11.kpr.KONARZEWSKI Stanisław,numer ewidencyjny karty 1915-41-III.Jednostka 3 pułk artylerii przeciwpancernej,3 DSK.Zmarł 1997 rok.KMC numer 6540.Grób 111-1-2.
12.mjr.rez.kpr.pchor.KRAWCZUK Jan,numer ewidencyjnyn karty 1924-12-III.Zmarł 2015.Jednostka 3 pułk artylerii przeciwlotniczej,3 DSK.KMC numer 6676.Grób 111-2-12.
13.kpr.NALIWAJKO Jerzy urodzony 1925 rok.Zmarł 1998 rok.Jednostka 5 pułk artylerii przeciwlotniczej,5 KDP.KMC numer 23227.Grób 111-1-8.
14.kan.NOWAK Jakub,numer ewidencyjny kart 1912-21-III.Zmarły 1972 rok.Jednostka 7 pułk artylerii przeciwlotniczej.Gr.Art.KMC numer 35385.Grób A1-1P-10.
15.kan.PRZYŁUCKI Jerzy,numer ewidencyjny karty 1925-4-III.Zmarł 1988 rok.Jednostka 3 pułk artylerii lekkiej,3 DSK.KMC numer 10571.Krzyż walecznych po raz pierwszy.Grób A2-6-10.
16.kpt.rez.kpr.RADIUKIEWICZ Jerzy,numer ewidencyjny karty 1926-25-III.Zmarł 2013 rok.Jednostka 1 baon strzelców,3 DSK.KMC numer 11044,KrzyżÂ walecznych po raz pierwszy.Grób 111-1-3.
17.kpr.ŚLUBECKI Józef,numer ewidencyjny karty 1898-194-III.Zmarł 1994.Jednostka 31 kompania sanitarna.KMC numer 43376.Grób 111-1-12.
18.ułan ZAGÓRSKI Józef,urodzony 1918.Zmarł 1998.Jednostka 15 pułk ułanów,5 KDP.KMC numer 24410.Grób 111-1-4.
19.strzelec ZALEWSKI Bolesław,numer ewidencyjny karty 1911-97-III.Zmarł 1999.Jednostka 13 baon strzelców,5 KDP.KMC numer 16127.Krzyż walecznych po raz pierwszy i drugi.Grób 111-2-2.
20.por.rez.st.strzelec ZAWADZKI Antoni,urodzony 1920.Zmarł 2006.Jednostka 13 kompania zaopatrywania,5 KDP.KMC numer 20959.Grób 111-1-10.
21.sierż.rez.szeregowy ZAWADZKI Jan,numer ewidencyjny karty 1924-7-III.Zmarł 1998.Jednostka 2 kompania sanitarna,3 DSK.KMC numer 5092.Grób 111-1-11.


W lutym 2018 roku miałem przyjemność poznać Panią Benedyktę ZALEWSKĄ rocznik 1926 i dwie córki strzelca Bolesława ZALEWSKIEGO.Składam serdeczne podziękowania trzem Paniom i dużo zdrowia Pani Benedykcie.Miałem też możliwośc za pozwoleniem familji Zalewskich sfotografować i zobaczyć pamiątki po strzelcu Zalewskim w tym dwa Krzyże walecznych,jeden 1920 nadany w Anglii,drugi 1944 nadany w Polsce za kampanię wrześniową 1939 roku.


Składam Paniom serdeczne PODZIĘKOWANIA.


Podziękowania dla moderatora Andrzeja z forum warrelics za pomoc w ustalaniu danych ewidencyjnych i numerów Krzyży Monte Cassino białostockich żołnierzy II KP PSZ.Hello DEAR ANDRZEJKU!!!Thx.


Źródła:
1.,,Śląsk pamięci Monte Cassino";pod redakcją Witolda Żdanowicza.Wydawnictwo Muzeum Śląskie,Katowice 1999 ,stron 1032.
2.Witold Żdanowicz:,,Monte Cassino,Ankona,Bolonia 1944-2004.Żołnierze II Polskiego Korpusu we Włoszech.wydawnictwo Śląsk 2004.
3.Żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich 1942-1987,wydana przez Zarząd Główny Związku Karpatczyków 3 DSK.Londyn 1991,tom.II pod redakcją W.Maciejczyka.

 
Żołnierze generała Andersa.-część IV. - komentarze opinie (54)

zylkos
07/06/2018

Rank : Wachmistrz (Sergeant)

Surname : Niewęgłowski

Christian Name : Antoni

Date of Birth : 1911

Army Number : (also found on His ID Tags) : 1911-22-III

Unit : 1Pułk Ułanów Krechowieckich (1st Armoured Regiment),2 BPanc.

Monte Cassino Cross Numbered : 30076

zylkos
06/06/2018

https://pl.sputniknews.com/opinie/201711016602554-Polska-szanuje-groby-ale-SS-manow-Jaroslaw-Augustyniak/

zylkos
06/06/2018

https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/polska-i-swiat-groby-do-likwidacji,786374.html

zylkos
06/06/2018

http://www.studiowschod.pl/grob-bohatera-spod-monte-casino-ocalony/

zylkos
06/06/2018

Coś do poczytania....

zylkos
11/05/2018

saper ZAJKOWSKI Roman,numer ewidencyjny karty:1910-156-III.Jednostka::10 baon saperów,2 Korpus.Krzyż Monte Cassino numer:39683.

zylkos
11/05/2018

Złotoria koło Białegostoku.Pamięci:saper Roman ZAJKOWSKI,ur.15 IX 1910,zmarł i 1985.

zylkos
06/05/2018

płk.Konstany Pierewoz Markiewicz.Ojciec chrzestny sztandaru 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim przy sztandarze 5 KBS.

zylkos
06/05/2018

Kapitan Konstanty Pierewoz Markiewicz,urodzony 1914 rok.Numer ewidencyjny karty:1914-275-III,Krzyż Monte Cassino numer: 25185,jednostka : Dowództwo Saperów,5KDP. Legitymacja Krzyża Virtuti Militari klasy V numer:10264.

zylkos
06/05/2018

Płk.Konstanty Pierewoz Markiewicz.Ojciec chrzestny sztandaru 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim.

zylkos
06/05/2018

Kanonier Wiesław Szmidt,urodzony w 1925 roku, numer ewidencyjny karty : 1925-155-III,Krzyż Monte Cassino numer : 36413, jednostka: 7PAPLotlek.

zylkos
06/05/2018

Zdjęcia z dnia dzisiejszego.Cmentarz Farny:

zylkos
05/05/2018

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/maria-nowicka,54071.html

zylkos
03/05/2018

CHWAŁA I PAMIĘĆ BOHATEROM!!!

zylkos
03/05/2018

http://bialystok.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=Zalewski+boleslaw&x=68&y=20

zylkos
03/05/2018

http://bialystok.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=42095&inni=0&cinki=1

zylkos
03/05/2018

Fot.10

zylkos
03/05/2018

Fot.9

zylkos
03/05/2018

Fot.8

zylkos
03/05/2018

Fot.7

zylkos
03/05/2018

Fot.6

zylkos
03/05/2018

Fot.5

zylkos
03/05/2018

Fot.4

zylkos
03/05/2018

Fot.3

zylkos
03/05/2018

Fot.2

zylkos
03/05/2018

Białystok,3 maja 2018 rok:

zylkos
22/04/2018

j.w.

zylkos
22/04/2018

Z odznaką pułkową 15 pułku ułanów.

zylkos
22/04/2018

Kapral Józef Drozdowski, Born 1907, Army Nr : 1907-66-III, Unit : 15PULP, MCC Nr : 23731.

zylkos
22/04/2018

j.w.

zylkos
22/04/2018

Poszukiwań ciąg dalszy,na gorąco... Sierżant pchr. Leopold Żeglicki, Born 1896, Army Nr : 1896-27-III, Unit : 15BS, 5KDP, MCC Nr : 17607.

zylkos
21/04/2018

Zapowiedz!!!:,,Żołnierze generała Andersa część V.
Drugi Korpus Polski i żołnierze generała Kleeberga.
M.p.dnia 30 grudnia 1945 roku.Gen.bryg.PODHORSKI Zygmunt,Zastępca Dowódcy Bazy 2 Korpusu.L.dz.81/45.
Relacje z Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Dowództwo 2 Korpusu Oddział Operacyjny w miejscu postoju.
Na L.dz.2509/Op/Hist/45 z dnia 6.XI.1945.
W załączeniu przedstawiam relacje z Kampanii Wrześniowej 1939 roku.
Załączniki:
1.Relacja-95 półarkuszy wraz z załącznikami.
2.Szkice-5 egzemplarzy.
3.Oleaty-6 egzemplarzy.
Zstępca Dowódcy Bazy:PODHORSKI Gen.Bryg.
Żołnierzom Suwalskiej Brygady Kawalerii:
1 Pułku Ułanów Krechowieckich imienia Pułkownika Bolesława MOŚCICKIEGO.
...
ZAŁĄCZNIKI:3d,17750,strona 3-94:
Lista do odznaczeń VIRTUTI MILITARI klasy IV oficerów Suwalskiej i Podlaskiej Brygady Kawalerii i przydzielonych jednostek:
1.płk. PLISOWSKI Kazimierz,2 pułk ułanów,dowódca Brygady.Legitymacja krzyża VM numer 126.
2.płk.MILEWSKI Edward,3 pułk szwoleżerów,dowódca Brygady.Legitymacja krzyża VM numer 128.
3.Śp ppłk.LITEWSKI Jan Hipolit,1 pułk ułanów,dowódca pułku.Legitymacja krzyża VM numer 123.
...
Lista do odznaczen Virtuti Militari Klasy V:oficerów i szeregowych Suwalskiej Brygady Kawalerii z kampanii wrześniowej 1939 roku:
1.rtm.ŁASKI Michał,3 pułk szwoleżerów,dowódca szwadronu.Legitymacja krzyża VM klasy V numer 11909.
2.rtm.MINEYKO Tomasz,1 pułk ułanów,dowódca szwadronu.Legitymacja krzyża VM klasy V numer 11925.
3.śp rtm.CYNGOTT Marian,2 pułk ułanów,dowódca szwadronu.Legitymacja krzyża VM klasy V numer 11820.
...
Pozdrawiam i życzę WSZYSTKIM Miłego wypoczynku...

zylkos
17/04/2018

Następny Krzyż Monte Cassino w Białymstoku...numer 38424:ułan KUCHCICKI Karol,numer ewidencyjny karty 1919-152-III,Jednostka:pułk ułanów karpackich.

zylkos
15/04/2018

Matka Boska KOZIELSKA.

zylkos
15/04/2018

Kawaler Krzyża Walecznych nadanego dwukrotnie.

zylkos
15/04/2018

por.rez.ZALEWSKI Bolesław.

zylkos
15/04/2018

kpt.rez.RADIUKIEWICZ Jerzy.

zylkos
15/04/2018

J.w.

zylkos
15/04/2018

ppor.rez.NALIWAJKO Jerzy.

zylkos
15/04/2018

por.ZAWADZKI Antoni.

zylkos
15/04/2018

sierż.rez.ZAWADZKI Jan.

zylkos
15/04/2018

ppor.rez.ŚLUBECKI Jłózef.

zylkos
15/04/2018

kan.NOWAK.

zylkos
15/04/2018

Kwatera PSZ na Zachodzie cmentarz miejski Białystok.

zylkos
15/04/2018

Z dzisiejszego dnia:

zylkos
14/04/2018

3 DSK-grzbiet.

zylkos
14/04/2018

j.w.

zylkos
14/04/2018

3 DSK spis treści,Londyn 1991.

zylkos
14/04/2018

Sprostowanie:w komentarzu trzecim wkradł się błąd:j.w. (2018-04-13 08:25).Jest to spis treści z książki:,,Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1947";Wojciechowski Benedykt, Sawicki Zdzisław;Gdynia-Warszawa,2009.

zylkos
13/04/2018

Spis alfabetyczny żołnierzy:

zylkos
13/04/2018

Fotografie.

zylkos
13/04/2018

j.w.

zylkos
13/04/2018

Spis treści:

zylkos
13/04/2018

Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942–1987, pod red. W. Maciejczyka,t. II, Londyn 1991.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


Ostanio w Felietony historyczne


TOP 5

Ogłoszenia

wróć

pełna wersja portalu

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Ustawienia