:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Felietony historyczne, Żołnierze generała Andersa część - zdjęcie, fotografia
Artur Żyłkowski - blog 15/08/2018 19:28

Strzelec Bolesław ZALEWSKI-13 Batalion Strzelców;5 KDP.

Telefon z Gdańska...
 Długie zimowe popołudnie...
-Cześć,tu Marcin mam proźbę czy możliwe jest odnaleźienie rodziny żołnierza z 13 Batalionu strzelców.Możliwe,ale czy coś z tego będzie...
Dnia 23 lutego 2018 roku udałem się na poszukiwania,pod znany NAM adres...
Jeszcze jedno przewertowanie:,,Monte Cassino""-Wańkowicza i jest:
13 Batalion Strzelców 5 Kresowej Dywizji Piechoty.
Dwie kompanie 13 baonu uderzają na środkowe Widmo:
Kiedy 15 i 18 batalion krwawiły się na lewej,południowej stronie Widma,dodawała im brygada odwagi,że już maluczko,a zmontuje się ponowne natarcie,że już maluczko,a na prawo skonsolidują się Rysie-13 batalion.
Rysiami dowodził ppłk Władysław Kamiński,jedyny dowódca w Korpusie,który był oficerem rezerwy,kawaler Virtuti Militari-(po śmierci przyznano mu Virtuti Militari IV klasy numer legitymacji  51),Krzyża Niepodległosci z mieczami i czterokrotnego Krzyża Walecznych.Oficer ten nigdy nie był oficerem służby stałej,ale dokształcał się ciągle w rzemiośle wojskowym.
Ppłk Kamiński zorganizował swój batalion do natarcia kilkoma grupami szturmowymi,które miały posuwać się po czterech równoległych ścieżkach.
Po dwóch ścieżkach na prawo rzucił 1 i 2 kompanię,po dwóch na lewo 3 i 4 kompanię.
Ponieważ 13 baon miał uderzyc równocześnie z 15 na Widmo,a stał bliżej w swoim rejonie wyczekiwania w jarze C,więc według rozkazu pierwszy rzut baonu na tych dwóch osiach natarcia ruszył o 23.20 na linie startu,tzn. o 20 minut później niż baon 15.
W pierwszym rzucie natarcia szła,po dwóch osiach,kompania 3 kpt.Kalatora,uformowana w dwóch grupach szturmowych,odległych od siebie o jakieś 70 m.Grupę szturmową na lewo prowadził sam kpt.Kolator,grupę szturmową na prawo-jego zastępca,por.Pietrzak.
Dopiero po dwóch godzinach,po pierwszym rzucie ruszył,według rozkazu,rzut drugi.który stanowiła kompania 4-por.Domańskiego.Ppłk Kamiński liczył,że w ciągu tych dwu godzin pierwszy rzut rozczyści ścieżki,zajmie Widmo,S.Angelo,a wówczas mniej skrwawiony rzut drugi minie go i pójdzie zajmować Winnicę,wiszącą nad drogą nr 6,gdzie miało nastąpić spotkanie z aliantami,oskrzydlającymi od stony rzeki Liri...
Dwie kompanie 13 baonu uderzają na północne Widmo:
Druga część baonu,idąca do natarcia północnym skłonem Widma,ulega jeszcze cięższemu losowi.
Ruszyła po dwu osiach natarcia.Pierwsza posuwała się rozdzielona na dwie grupy szturmowe kompania 2-kpt.Czechowskiego:po prawej osi grupa szturmowa ppor.Alwingera,po lewej por.Karge.
Za kompanią 2 posuwała się kompania 1-kpt.Buyki po tych samych ścieżkach,też w dwu grupach:tę za por.Karge prowadził ppor.Giermek,tę za ppor.Alwingerem-sam kpt.Buyko.
Ruszyli,obciążeni ponad wszelką miarę.Ta czołowa kompania kpt.Czechowskiego ma miotacze płomieni,9 elkaemów,15 tomsonów,2 piaty,2 moździerze i amunicję do nich,porozdzielaną między wszystkich żołnierzy.Każdy żołnierz prócz tego ma swój indywidualny ekwipunek,do którego dodano po 3-4 granaty.Ale to wszystko nic.Najgorsze są rury Bengalora.Są to półtorametrowe,siedmiokilogramowe,rury służące do wysadznia zagród z drutu kolczastego,ale mogące też służyć do czyszczenia pola z gęsto położonych min...
Przejdzmy jednak do poszukiwań.

Panią Zalewską-wdowę odwiedzałem dwukrotnie w dniach 23 i 27 lutego 2018 roku.Na dworze siarczysty mróz,a w domu ciepła herbata i jeszcze dwie Panie córki strzelca Zalewskiego.
Panie udostępniły mi pamiątki po strzelcu Bolesławie Zalewskim.Zabrałem też swoje własne z kolekcji,gdyż brak było co poniektórych odznaczeń:Krzyża Walecznych angielskiego,Medalu Wojska,Medalu Zwycięstwa i Wolności,Krzyża Monte Cassino i wszystkich awardów angielskich.
Na podstawie polskiej książeczki wojskowej numer 0375572 Seria A-(angielskiego Pay booka-brak),wydanej przez RKU Białystok,dnia 10 VI 1947 roku można prześledzić losy Tego żołnierza.
Data urodzenia:14 luty 1911 roku.Syn Stanisława i Julii.Kategoria wojskowa pierwsza,rodzaj broni:wojska samochodowe,szeregowy,numer specjalności wojskowej:30.Nazwa specjalności wojskowej:kierowcy samochodowi,funkcja wojskowa:kierowca samochodowy,stopień wojskowy:strzelec.
Miejsce urodzenia:Turośń Kościelna,gmina:Juchnowiec,województwo:Białystok.Zawód:rolnik.Wzrost 165 cm.Obwód klatki piersiowej:76/84 cm.Waga:60 kg.
Dnia 4 IV 1933 roku zmobilizowany przez RWK Białystok do 42 pułku piechoty.Służba czynna do 17 IX 1934 roku.
Wrzesień 1939:
Zmobilizowany do 3 kadry zapasowej Sokółka-(Koszary w Sokółce:Kadra zapasowa Szpitala Okręgowego nr 3,kadra 3 dywizjonu taborów,kadra zapasowa 6 pułku piechoty,kadra zapasowa 41 pułku piechoty.W VIII 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, koszary stały się dużym ośrodkiem mobilizacyjnym taborów, służby weterynaryjnej oraz służby zdrowia. Mobilizacja trwała od 26 VIII do 10 IX. Ośrodkami mobilizacyjnymi były też okoliczna wsie. Zmobilizowane kolumny transportowe odchodziły bez zakłóceń.Ośrodek Zapasowy 1 Dywizji Piechoty w Sokółce przyjął z Osowca 30 oficerów i około 1000 szeregowców. Dnia  7 IX rozpoczęto ewakuację ośrodka mobilizacji taborów. Do 7 IX z kadry zapasowej 3 Szpitala Okręgowego w Sokółce został zorganizowany szpital polowy Nr 361 z komendantem ppłk dr Martynowskim z Wilna, zastępcą komendanta kpt. dr. Chodorowskim. Personel stanowiło 10 oficerów i podchorążych, w tym 6 lekarzy oraz 70 szeregowych. Wśród lekarzy był m.in. prof. dr. Muszyński oraz dwóch docentów z Uniwersytetu Wileńskiego. W szpitalu były trzy sekcje liczące po 40 łóżek.W dniu 7 IX szpital wyjechał w stronę Augustowa, ale dotarł tylko do Sidry. Miał połączyć się z Suwalską Brygadą Kawalerii, z którą nie nawiązano łączności. Komendant szpitala wydał rozkaz wycofania się i 10 IX jednostka dotarła do Wołkowyska.).Złożenie przysięgi wojskowej przez strzelca Zalewskiego dnia 4 IX 1939 roku.W dniu 18 IX 1939 roku strzelec Zalewski Bolesław został wzięty do niewoli sowieckiej w Wołkowysku.Obozy w których przebywał:Krzywy Róg,od 4 VI 1940 roku:Siewżełdorłag,Juża.Zmobilizowany przez RWK Polowe w Rosji dnia 25 VII 1941 roku.Dnia  3 IX  1941 roku przybył do Tatiszczewa.Orzeczeniem lekarskim z dnia 26 IV 1942 roku-RWK polowe w Rosji uznany jako zdolny do służby nieliniowej.Przydzielony do 13 pułku piechoty armii polskiej w Rosji.Przejazd do Persji dnia 10 IX 1942 roku,do Iranu 8 X 1942 roku,do Iraku 10 IV 1943 roku,do Palestyny 5 IX 1943 roku.Funkcja szofer.Przejazd do Syrii 5 II 1943,do Egiptu 25 II 1943,do Włoch 5 II 1944 rok.
Czynny udział w walkach od Monte Cassino do Bolonii.
Dnia 10 IX 1946 roku przyjazd do Anglii.Dnia 10 I 1947 roku zadeklarował się na powrót do Polski.Dnia 21 V 1947 roku wyjazd do Polski,dnia 25 V 1947 roku przybył do Polski przez Gdańsk.Numer ewidencyjny 37772.Dnia 10 VI 1947 roku zgłosił się do RKU.Numer ewidencyjny karty 1911-97-III.
Przeniesiony do rezerwy dnia 5 I 1950 roku.Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 184 z dnia 7 III 1948 roku.Rejonowy Komendant Uzupełnień-Dudziak Stanisław Kapitan.
Bolesław Zalewski do XI 1954 roku mieszkał w gminie Topczewo powiat Bielsk Podlaski.Pracował w Pietkowie w GSCH.Następnie przeniósł się do Białegostoku,gdzie pracował na kolei.Należał do ZBoWiDu i Krajowego Związku Byłych Żołnierzy PSZ na Zachodzie Oddziału w Białymstoku,którego prezesem był Pan Kalinowski.
Odznaczenia:
-Krzyż Paniątkowy Monte Cassino numer 16127:Legitymacja +miniatura,
-Krzyż Walecznych po raz pierwszy:Rozkaz 13 BS Nr 95/46 z dnia 4 IX 1946 roku:brak Krzyża,
-Medal Wojska po raz pierwszy:Rozkaz 13 BS Nr 59/46 z dnia 29 V 1946 roku:brak medalu,
-Odznaczenia brytyjskie:zaświadczenie L.p.975/45 i rozkaz 13 BS nr 116/46.Gwiazda Italii,Gwiazda za wojnę 1939-45 i War Medal 1939-45:brak odznaczeń,
-Legitymacja odznaki pamiątkowej 5 KDP nr 6582:Rozkaz Dowództwa 5 KDP Nr 53 z dnia 29 X 1946 roku.Brak odznaki,
-orginalna bretka na szpilkę:KW,MW,KMC,Gwiazda za wojnę 1939-45.
Nadanych w Polsce:
-Legitymacja Nr 119-73-253 z dnia 15 VI 1973 roku:Medal Zwycięstwa i Wolności 1945:brak medalu.
-Krzyż Walecznych 1944:Zaświadczenie Nr DK-11247/W z dnia 29.IX 1989 rok.Krzyż z miniaturą i pudełkiem.
-Legitymacja Nr 33-90-179 MW z dnia 9 V 1990 roku:Medal za udział w wojnie obronnej 1939 roku z pudełkiem.
-Legitymacja Nr 51-90-183 PSZ z dnia 31 VII 1990 roku:Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie z trzema okuciami.
Dokumenty i przedmioty po strzelcu Zalewskim Bolesławie:
-Driving Licence/prawo jazdy Nr 5741/43,
-Legitymacja upoważniająca do noszenia odznaki za rany Nr 304 z jedna gwiazdką.Rozkaz Ogólny Dctwa 5 KDP nr 17/45 z dnia 20 II 1945 roku,
-Zaświadczenie Nr 945511;PUR Gdańsk Port,
-Zaświadczenie z dnia 15 V 1947 roku o skreśleniu z ewidencji PSZ.Wojskowa Komenda Uzupełnien Nr 3,
-Pismo Saving Bank z dnia 14 I 1948 roku,karta  liczby porządkowej 43253-98 PRC,
-Modlitewnik i Śpiewnik wydany w Jerozolimie w 1942 roku,
-Książeczka żołdu,

-Pismo do Polskiego Konsulatu w Londynie No R-755/K/47,
-Naszywki Poland,2 KP i 5 KDP,
-Orginalny brezentowy portfel,
-Zbiór fotografii.
Bolesław Zalewski zmarł dnia 9 III 1999 roku.Pochowany w Kwaterze PSZ na cmentarzu komunalnym w Białymstoku,ul.Wysockiego 69.Lokalizacja grobu:Sektor: 111, nr rzędu: 2, nr grobu:2.

PODZIĘKOWANIA:
Składam trzem Paniom ZALEWSKIM serdeczne Podziękowania za udostępnienie pamiątek po strzelcu Zalewskim Bolesławie i życzę Pani Benedykcie dużo Zdrowia!!!
Poszukiwania drugiego strzelca z 13 BS utknęły w martwym punkcie.
UWAGA!!!

Poszukuję rodziny następującego żołnierza-(Dwie Panie):strzelec URBAN Jan.Numer ewidencyjny karty 1912-15-III.Numer Krzyża Monte Cassino 16069.Krzyż Walecznych.Pochowany na cmentarzu prawosławnym w Białymstoku.
http://rysie.montecassino.eu/lista-zolnierzy/699-urban-jan
Adres:Białystok na ulicy Akademickiej nie aktualny.Ostatni adres osiedle Dziesięciny,numer bloku 44.
Przydatne linki:
http://rysie.montecassino.eu
http://rysie.montecassino.eu/lista-zolnierzy/757-zalewski-boleslaw
https://www.facebook.com/13WBS/

Reklama

Żołnierze generała Andersa-część VIII. komentarze opinie

 • Artur Żyłkowski 2019-03-07 17:41:24

  Kamil tu kwit,jak ówczesna władza nadawała krzyże walecznych żołnierzom PSZ.Podstawą był rozkaz pułkowy PSZ i najprawdopodobniej był KW też zagubiony.Czyli można to traktować jako zamiennik KW z datą 1920 na 1944,nie wiem czy coś żołnierze ci dostawali za KW do emerytury.Słyszałem też,że KW określano też jako chlebowy,byc może władza wypłacała za odznaczenia jakieś dodatki...

 • Kamil Szustak 2018-08-19 19:02:07

  Mogło tak być, choć zazwyczaj zaświadczenia poweryfikacyjne do odznaczeń za wojnę obronną były nieco inne - tekst na nich brzmiał: "Za udział w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 r. został przez ówczesne władze wojskowe odznaczony:".
  Jeśli krzyż sie zagubił, a był "londyński" to aby dostać duplikat mógł albo pisać do Londynu, albo wystąpić o weryfikację odznaczenia. Ale możliwe, ze faktycznie chodzi o dwa różne krzyże.

 • Artur Żyłkowski 2018-08-17 22:53:42

  Co do Krzyża Walecznych to był nadany w Anglii i przyjechał ze strzelcem Zalewskim do Polski.Córki strzelca Zalewskiego jak były małe w latach 60-siątych wyniosły ten krzyż na podwórko i niestety zagubiły go...oj się wtedy działo...Krzyż Walecznych 1944 to za kampanię wrześniową nadany...Czyli Strzelec Zalewski był odznaczony dwukrotnie KW.

 • Kamil Szustak 2018-08-16 21:26:06

  Jak zwykle bardzo ciekawy materiał.
  Co do: "Krzyż Walecznych po raz pierwszy:Rozkaz 13 BS Nr 95/46 z dnia 4 IX 1946 roku:brak Krzyża," - prawdopodobnie sam krzyż nie został wręczony w tym czasie i na podstawie zbowidowskiej weryfikacji wydano -Krzyż Walecznych 1944:Zaświadczenie Nr DK-11247/W z dnia 29.IX 1989 rok.Krzyż z miniaturą i pudełkiem.
  Te "kompetentne władze" to taki eufemizm, zwykle oznaczający władze związane z państwem podziemnym lub - jak tutaj - rząd polski w Londynie.

 • Artur Żyłkowski 2019-11-01 14:51:14

  UWAGA!UWAGA!UWAGA.Dzisiaj 1 XI 2019 roku miałem telefon.Odnalazła się rodzina strzelca URBANA Jana.Być może uda się zarchiwizować i sfotografować pamiątki po tym żołnierzu.
  Sposób był prosty na cmentarzu włożyłem w pusty znicz zabezpieczone dwie kartki z podstawowymi danymi tego żołnierza i obozami w których przebywał.Nie minął jeden dzień i telefon zwrotny...

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"