:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Felietony historyczne, Żołnierze generała Andersa część - zdjęcie, fotografia
Artur Żyłkowski - blog 19/05/2019 01:20

75 rocznica bitwy pod Monte Cassino.


Tym co powrócili do Polski i i leżą na polskich cmentarzach,rozsianych po całym kraju...często zapomniani i tylko bliscy wiedzą kim byli...
Powrót do Polski:
W okresie od 3 do 25 grudnia 1945 roku do Polski, w 13 transportach kolejowych przybyło z Włoch łącznie 12305 żołnierzy z 2 Korpusu Polskiego i z Jednostek na Środkowym Wschodzie.
Zostali skierowani do punktów etapowych w Koźlu, Cieszynie i Międzylesiu. Przygotowano również rezerwowe punkty w Katowicach, Chorzowie i Bielsku-Białej.
Dalsze zorganizowane transporty żołnierzy 2. Korpusu Polskiego przybywały do kraju z Wysp Brytyjskich drogą morską.Do grudnia 1947 r. przybyło 16371 podoficerów i 41912 szeregowych PSZ.Powyższe dane nie obejmują żołnierzy, którzy do kraju wrócili indywidualnie lub cywilnymi transportami repatriacyjnymi.
Ogólny wykaz liczbowy żołnierzy przybyłych z Anglii transportami 1–20/Dep. Pob. i Uzup. i 1–46/16 D.P. – w czasie od dnia 5.01.1946 r. do dnia 16.12.1947 r. i zarejestrowanych w RKU na terenie poszczególnych DOW wynosi:zarejestrowano:podoficerów:20629,szeregowych:65683,co daje ogólną liczbę 86312 żołnierzy.Do tego dodać należy transporty z Włoch na ogólną liczbę:12305 żołnierzy.Po zsumowaniu przybyło do Polski 98617 żołnierzy PSZ.
W latach 1945–1947 do repatriacji zgłosiło się zaledwie 1202 oficerów i 82 456 szeregowych (w tym podoficerów) z PSZ.Co daje ogólną liczbę 83 658 osób.
Ponad 90 % zdemobilizowanych oficerow i ok. 50%. szeregowych zdecydowało
się na osiedlenie w państwach Europy Zachodniej, świadomie rezygnując z powrotu
do Ojczyzny.
Po zakończeniu II wojny światowej do Polski powrociło 10 generałow, którzy służyli w PSZ na
Zachodzie. Należeli do nich: gen. Bronisław Prugar-Ketling, gen. Izydor Modelski, gen. Mieczysław Boruta-
Spiechowicz, gen. Tadeusz Kossakowski, gen. Gustaw Paszkiewicz, gen. Aleksander Osiński, gen. Jerzy
Ferek-Błeszyński, gen. Maksymilian Milan-Kamski, gen. Konstanty Skąpski i gen. Stanisław Tatar. Gen. Bronisław
Prugar-Ketling, gen. Izydor Modelski, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, gen. Tadeusz Kossakowski
i gen. Gustaw Paszkiewicz podjęli służbę w Ludowym Wojsku Polskim, natomiast pozostali byli już na
emeryturze.
Zorganizowana akcja powrotu żołnierzy PSZ trwała do połowy 1951 r.
Jaka dużo żołnierzy powróciło? 
Liczby wedle róznych źródeł podawane są  w granicach 105000-122000 żołnierzy.
Na ogólną liczbę 249 000 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, do Polski powróciło 105 000.
W latach 1945–1948 powróciło do Polski ponad 100 tysięcy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie, a także Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Zostali oni repatriowani do ojczyzny w sposób zorganizowany, na podstawie porozumień pomiędzy komunistycznymi władzami w Polsce, a państwami, w których to znajdowali się żołnierze PSZ. W latach 1945–1948 z terenu Europy Zachodniej w tym, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Szwajcarii powróciło do Polski ponad 122 tysiące żołnierzy PSZ.


Wykaz potwierdzonych żołnierzy II Korpusu Polskiego,którzy powrócili do Polski-(mieszkali w Poznaniu):


1.sierżant BEDNARCZYK Franciszek,ur.25.09.1915 Czechosłowacja,zm.20.11.2002.Syn Józefa.Jako kapral walczył pod Tobrukiem.Numer SBSK 2386,numer odznaki SBSK:997.Odznaczony KW.Oddział łączność.Następnie w 3 baon łączności 3 DSK.Numer ewidencyjny karty 1915-6-III.Grób znajduje  się na cmentarzu Poznań Górczyn.KMC numer 2668.
WBH sygn.II.53.1718
2.kapitan rezerwy BERNATOWICZ Witold,ur.3.8.1914,zm.2.6.1989.Syn Kazimierza .Areszt:1939-09-20 Litwa.Obozy Ponoj,od 1940-07-23 Juża.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-04.Numer ewidencyjny karty 1914-265-III.Jednostka :5 pal.Grób znajduje  się na cmentarzu Poznań Junikowo.KMC number 20669.
WBH act sygn.I.481.B.5212:kpr.pchor.
3. szer.BLASZYŃSKI Florian,ur.1909-05-15;powiat Gniezno.Zmarł w 1988 roku.Syn Wojciecha.Jednostka:11 szwadron żandarmerii.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Miłostowo.KMC numer 47500.
WBH sygn.II.53.3132
4.plut.DĄBEK Edward Jan,ur.26.6.1914,zm.31.12.1999.Jednostka Pułk Ułanów Karpackich.Numer ewidencyjny karty 1914-11-III.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Junikowo.KW,KMC numer 38230.
5.ppor.DROUET Stefan,ur.21.9.1918 w Warszawie,zm.19.8.2006.Obrońca Tobruku.SBSK numer 1223.Numer odznaki SBSK 3509.Stopień:ogniomistrz podchorąży.Jednostka artyleria.Następnie w 3 pułku artylerii lekkiej 3 DSK.Numer ewidencyjny karty 1918-III.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Junikowo.KMC numer 1237.
WBH sygn.56.5866:ppor.
6.ogniomistrz DUSIK Marcin,ur.1911-07-27 Duisburg,Niemcy,zm.1992.Syn Michała.Areszt:Werba 1939-09-22.Obozy:Szepietówka,od 1939-10-09 Równe Lwów.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-02 Tockoje.Numer ewidencyjny karty:1911-74-III.Jednostka:7 paplot.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Junikowo.KMC numer 35854.
WBH sygn.II.53.9883 i IV.501.2.574 k.187
7.szer.MOSKALIK Antoni,ur.1912-11-1,zm.6.11.1998.Syn Michała.Areszt;Niżniów 1939-09-19.Obozy;Kamieniec Podolski,Równe-Lwów od 1939-10-04.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-02 Tockoje.Numer ewidencyjny karty:1912-238-III.Jednostka:5 baon łączności.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Miłostowo.KMC numer 26324.
8.szer.PRZYBYŁA Stanisław,ur.26.10.1908,zm.23.01.2003.Numer ewidencyjny karty:1908-120-III.Jednostka:15 kompania zaopatrywania.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań Górczyn.KMC numer 27831.
9.szer.RATAJCZAK Antoni,ur.11.5.1904 ,zm.10.08.1992.Syn Andrzeja.Aresztowany 1939-09-18.Obozy:Siewżełdorłag,Juża.Przybył do Armii gen Andersa w 1941 roku.Jednostka:23 kompania transportow.Grób znajduje się na cmentarzu Poznań-Niepruszewo.KMC numer 44659.
Podziękowania dla Tomasza KONWICKIEGO za udostępnienie zdjęć z cmentarzy w Poznaniu.
Zamieszczone zdjecia z II Korpusu pochodzą z pamiątek po:
10.kpr.ZIMNY Franciszek Jan,ur.1904-07-28 syn Franciszka.Areszt:1939-09-18 Monasterzyska,Obóz Równe-Lwów od 1939-09-18.Przybył do Armii gen.Andersa w Tockoje 1941-09-02.Numer ewidencyjny karty:1904-87-III.Jednostka 7 paplotlekkiej.KMC numer 36526.
11.kanonier HERMAN Bolesław,ur.1922-09-30,Suchodoły powiat Brody.Syn Andrzeja.Zmarł w 1992 roku.Jednostka 11 PAC;grupa Artylerii 2 KP.Powrócił do kraju,zamieszkał w Gliwicach.KMC numer 34566.
WBH sygn.II.53.18318
12.ogniomistrz KOPROWSKI Stanisław,ur.1910-04-14 Ruszkowo powiat Rypin.Syn Jana.Areszt:1939-09-19 Litwa.Obozy;Ponoj i Juża od 1941-07-23.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-03 Tatiszczewo.Jednostka:6 pal.KMC numer 21636.
Jeszcze dwa Krzyże Monte Cassino,żołnierzy którzy nie powrócili do kraju:
KMC numer 30038:ułan MALISZEWSKI Franciszek,numer ewidencyjny karty:1915-69-III.Szwadron dowodzenia 1 Pułk Ułanów Krechowieckich;2 Brygada Pancerna.Syn Stanisława.Areszt:Koptiewo,Litwa 1939-09-23.Obóz Ponoj i Juża od 1941-07-27.Przybył do Armii gen.Andersa 1941-09-05 Tatiszczewo.
KMC numer 38424:ułan KUCHCICKI Karol,numer ewidencyjny karty:1919-152-III.Jednostka:Pułk Ułanów Karpackich.


UWAGA!!! Poszukuję osób posiadających dokumenty i odznaczenia  po strzelcu URBAN Jan,13 Batalion Strzelców,5 KDP.Krzyż Monte Cassino numer 16069,Numer ewidencyjny karty:1912-15-III.Grób znajduje sie na cmentarzu prawosławnym w Białymstoku,kwatera 6;rząd 8;grób 8.
http://rysie.montecassino.eu/lista-zolnierzy/699-urban-jan


Podziękowania DEAR Andrzejku za pomoc w ustalaniu numerów Krzyży Monte Cassino,etc.
Hello DEAR ANDRZEJKU THANK YOU!!!

Żródła:
1.Naczelne Władze Wojskowe
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1945), red. J. Smoliński, Warszawa 2004, s. 348.
2.S. Artymowski, Od tęsknoty do werbunku. Szkic o przebiegu repatriacji żołnierzy PSZ na Zachodzie do
Polski w latach 1945-1948, „Studia Podlaskie” 2009/2010, t. XVIII, s. 197–221; por. J. A. Radomski,
3.Demobilizacja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1945–1951, Kraków 2009; M. Nurek,
4.Gorycz zwycięstwa. Losy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej 1945–1949, Gdańsk 2009. 

Reklama

Żołnierze generała Andersa część X. komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"