:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Odznaki wojskowe odznaczenia, Ärmelband AFRIKA - zdjęcie, fotografia
dobroni.pl 05/01/2011 20:29

Ärmelband „AFRIKA”
Grzegorz Grześkowiak
"Do broni!" 2/2007

11 stycznia 1941 r. ukazała się Dyrektywa nr 22 będąca wynikiem rozmów w Berghof am Obersalzberg pomiędzy Duce Benito Mussolinim a Führerem Adolfem Hitlerem. Dyrektywa nr 22 została opatrzona kryptonimem „Sonnenblume” (słonecznik) i dotyczyła udzielenia niemieckiej pomocy wojskowej w Afryce Północnej dla Włoskiej Armii.
Niemiecki wysłannik, Gen. mjr von Funck, powrócił do Berlina z misji rozpoznawczej w Afryce Północnej 1 lutego 1941 r.. W obecności szefa OKW (Oberkommando der Wehrmacht - Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych III Rzeszy Niemieckiej) feldmarszałka Keitla oraz głównodowodzącego OKH (Oberkommando des Heeres - Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych) feldmarszałka von Brauchitscha, poinformował on Führera o krytycznym położeniu Włochów w Libii. Sytuacja ta w krótkim czasie mogła doprowadzić do całkowitej klęski i wyparcia włoskich oddziałów z Afryki Północnej. Dlatego też, Führer podjął decyzję o przyśpieszeniu wysłania do Afryki Północnej oddziałów Heeres i Luftwaffe. Trzon uderzeniowy stanowić miały: 15 Dywizja Pancerna i 5 Lekka Dywizja Heeres.

Już 6 lutego 1941 r. ukazały się rozkazy operacyjne OKH i OKL (Oberkommando der Luftwaffe - Naczelne Dowództwo Wojsk Lotniczych), dotyczące działań bojowych w Afryce Północnej. Zgodnie z planem operacyjno – bojowym, niemieckie oddziały w Libii zostały taktycznie podporządkowane włoskiemu głównemu dowództwu w Afryce Północnej i miały wesprzeć Włochów w walce z brytyjską 8 Armią. Na podstawie otrzymanej nominacji z rąk głównodowodzącego OKH, dowódca 7 Dywizji Pancernej Heeres gen por. Erwin Rommel objął dowództwo nad niemieckimi oddziałami w Afryce Północnej. Rozkazem OKH z 19 lutego 1941 r. niemieckie oddziały w Afryce otrzymały oficjalną nazwę Deutsches Afrika Korps - DAK (Niemiecki Korpus Afryka). W celu podkreślenia ich odrębności, 18 lipca 1941 r., rozkazem głównodowodzącego OKH feldmarszałka Wathera von Brauchitscha, została wprowadzona dla żołnierzy i oficerów DAK oznaka rozpoznawcza w formie opaski na rękaw z łacińskim napisem „AFRIKAKORPS”. Zgodnie z tym rozkazem opaska miała być noszona na prawym rękawie umundurowania wchodzącego w skład wyposażenia. Noszenie tej opaski nie dotyczyło umundurowania maskującego i roboczego. Opaska była dziana, z literami koloru srebrnego na ciemnozielonym tle, pomiędzy dwoma srebrnymi taśmami, jej dolną i górną krawędź stanowiła lamówka koloru khaki o szerokości 3 mm.Opaska „AFRIKAKORPS” nie była odznaczeniem bojowym lecz oznaką rozpoznawczą niemieckich wojsk lądowych walczących w Afryce Północnej. W tym czasie w Wehrmachcie istniało już wiele podobnych oznak w formie opasek na rękaw dla innych oddziałów, formacji, służb, szkól wojskowych itp. Trzeba wspomnieć, że wcześniej oznakę w postaci opaski na rękaw z napisem „AFRIKA” wprowadziło dowództwo Kriegsmarine i Luftwaffe. Sposób noszenia tych opasek był taki sam, jak w DAK. Opaska dla Kriegsmarine była w kolorze granatowym o szerokości 33 mm z napisem łacińskim „AFRIKA” wykonanym haftem maszynowym nićmi lnianymi w kolorze złotym. Dla Luftwaffe, opaski były w wersji żołnierskiej i oficerskiej. Opaski te były w kolorze niebieskoszarym o szerokości 33 mm lub 40 mm. Napis „AFRIKA” był wykonany literami łacińskimi, nićmi w kolorze srebrnobiałym lub literami gotyckimi srebrnym bajorkiem. Napis łaciński był haftowany maszynowo, nićmi lnianymi (opaska żołnierska) a gotycki haftowany ręcznie (opaska oficerska). Opaski Luftwaffe z gotyckim napisem „AFRIKA” obecnie są rzadko spotykane i stanowią dużą ciekawostkę kolekcjonerską!


Oznaka rozpoznawcza Luftwaffe w formie opaski z napisem „AFRIKA”
(kolor niebieskoszary, litery łacińskie) - kolekcja: H. Hoch - źródło "Do Broni!"Leutnant w umundurowaniu tropikalnym z oznaką rozpoznawczą Luftwaffe „AFRIKA” - kolekcja: R. Kiehl - źródło "Do Broni!"

Oznaki rozpoznawcze „AFRIKA” były noszone na prawym rękawie mundurów, są często mylnie brane za odznaczenie bojowe, które także miało formę opaski z napisem „AFRIKA”. Jednakże odznaczenie bojowe było noszone na lewym rękawie mundurów a ponadto, cechą charakterystyczną odznaczenia bojowego Ärmelband „AFRIKA” są dwie palmy, wyhaftowane po obu stronach napisu.


Obergefreiter odznaczony Ärmelband „AFRIKA” z 14 Zmotoryzowanego Pułku Strzelców Spadochronowych Luftwaffe - kolekcja: R. Kiehl - źródło "Do Broni!"


Oberfeldwebel w tropikalnej kurtce mundurowej z Flotylli Ścigaczy Kriegsmarine odznaczony Ärmelband „AFRIKA” - kolekcja: M. Eggenhoffer - źródło "Do Broni!"

Wnioskodawcą wprowadzenia odznaczenia bojowego Ärmelband „AFRIKA” był feldmarszałek Erwin Rommel, awansowany na ten stopień za odniesione zwycięstwa nad brytyjską 8 Armią w Afryce w roku 1941 i 1942 oraz za zdobycie z marszu 21 czerwca 1942 r. twierdzy i portu Tobruk. Feldmarszałek Erwin Rommel chcąc docenić zaangażowanie, bohaterstwo i poświęcenie podległych mu żołnierzy i oficerów zwrócił się we wrześniu 1942 r., przez szefa OKH feldmarszałka Wilhelma Keitla do Führera, o ustanowienie nowego odznaczenia bojowego w formie opaski na rękaw. Dokładna data decyzji Führera o ustanowieniu odznaczenia bojowego Ärmelband „AFRIKA” do chwili obecnej nie została dokładnie przez historyków określona.


Feldmarszałek Erwin Rommel (1891-1944). Głównodowodzący niemieckimi siłami w Afryce Północnej - kolekcja: G. Müller - źródło "Do Broni!"

Przepisy wykonawcze dotyczące Ärmelband „AFRIKA” w Wehrmachcie zostały podane żołnierzom i oficerom do wiadomości w Dziennikach Rozporządzeń i Rozkazów w następujących dniach:
• OKH rozkazem z dnia 15 stycznia 1943,
• OKK (Oberkommando der Kriegsmarine - Naczelne Dowództwo Marynarki Wojennej) dyrektywą z dnia 29 grudnia 1942
• R. d. L. und Ob. d. L. (Reichsminister Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe - Minister Lotnictwa i Naczelnodowodzący Wojsk Lotniczych) dekretem z dnia 28 stycznia 1943.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi Ärmelband „AFRIKA” była nadawana:
Heer:
- żołnierzom i oficerom oraz osobom nie będącym żołnierzami, które były podporządkowane lub które działały bezpośrednio na rozkaz lub zlecenie Heeres i:
• co najmniej 6 miesięcy brały chwalebny udział w walce na terenie operacyjnym w Afryce,
• odniosły rany w czasie udziału w walkach na terenie operacyjnym w Afryce, za które nadano „Odznakę Za Rany”,
• nabawiły się na terenie operacyjnym jednej z chorób tropikalnych, która to doprowadziła do częściowej lub całkowitej utraty zdolności do służby wojskowej w Afryce.
Kriegsmarine:
- żołnierzom i oficerom oraz osobom nie będącym żołnierzami, które były podporządkowane lub które działały bezpośrednio na rozkaz lub zlecenie Kriegsmarine i:
• co najmniej 6 miesięcy brały chwalebny udział w walkach na terenie operacyjnym w Afryce,
• odniosły rany w walce na terenie operacyjnym na morzu lub na lądzie, za które nadano „Odznakę Za Rany”,
• nabawiły się choroby tropikalnej na terenie operacyjnym, która to doprowadziła do częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pełnienia służby wojskowej w Afryce.
oraz:
• Członkom załóg jednostek pływających operujących z baz Kriegsmarine na terenie Afryki Północnej, za udział w walkach na morzu (nie dotyczy to załóg jednostek pływających Kriegsmarine, które jedynie zawijały do baz w Afryce Północnej jako jednostki zaopatrzeniowe, sanitarne, ewakuacyjne itp.).
Luftwaffe
- żołnierzom i oficerom oraz osobom nie będącym żołnierzami, które były podporządkowane lub które działały bezpośrednio na rozkaz lub zlecenie Luftwaffe i:
• co najmniej 6 miesięcy brały udział chwalebny w walce na terenie operacyjnym w Afryce,
• odniosły rany w walce na terenie operacyjnym w powietrzu lub na ziemi, za które nadano „Odznakę Za Rany”,
• nabawiły się choroby tropikalnej na terenie operacyjnym, która to doprowadziła do częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pełnienia służby wojskowej w Afryce.

W trakcie nadawania odznaczenia bojowego, doszło do zmiany przepisów wykonawczych, poprzez ogłoszenie Rozporządzenia Führera. Zostało to podane do wiadomości żołnierzy w Dzienniku Rozporządzeń i Rozkazów R. d. L. und Ob. d. L z dnia 20 maja 1943 r. i OKH z dnia 1 lipca 1943 r.:
„Führer Adolf Hitler zezwolił, aby od 6 maja 1943r. oficerom, żołnierzom i osobom podporządkowanym „Armii Afryka”, którzy chwalebnie uczestniczyli w końcowych walkach na ziemi afrykańskiej, odznaczenie bojowe Ärmelband „AFRIKA” mogło zostać nadane już po czteromiesięcznym udziale w walkach na terenie operacyjnym w Afryce”.
Kolejną zmianę ustaleń dotyczących nadawania Ärmelband „AFRIKA” wprowadził szef OKW rozkazem uzupełniającym z dnia 14 grudnia 1943 r.:
„Rozszerzając uprawnienia do przyznawania odznaczenia zezwala się, żeby Ärmelband „AFRIKA” mogła być nadawana niezależnie od długości udziału w walkach, o ile odznaczona osoba zdobyła podczas walk na ziemi afrykańskiej, niemieckie odznaczenie za odwagę:
• Eisernes Kreuz 1939,
• Kriegsverdienstkreuz 1939
• Deutsches Kreuz 1941 in Gold (którego nadanie zostało wymienione w Dzienniku Honorowym ).”...

Termin zakończenia nadawania odznaczenia bojowego Ärmelband „AFRIKA” został przez szefa OKW wyznaczony na wtorek 31 października 1944 r. Był to termin ostateczny i nieprzekraczalny!

Odznaczenie bojowe Ärmelband „AFRIKA” ma szerokość 33 mm, taśma materiałowa jest w kolorze tzw. „wielbłądziej sierści”, na której jest umieszczony napis łaciński „AFRIKA” wykonany nićmi w kolorze srebrnobiałym. Po stronie prawej i lewej napisu są umieszczone stylizowane palmy afrykańskie.
Górna i dolna krawędź opaski jest obszyta lamówką koloru srebrnobiałego. Opaska ta była haftowana maszynowo nićmi lnianymi.
Na opasce litery wyrazu „AFRIKA” są o wymiarach:
• A (16mm x 18mm)
• F (16mm x 11mm)
• R (16mm x 11mm)
• I (16mm x 4mm)
• K (16mm x 19mm)
• A (16mm x 18mm)


Odznaczenia bojowe Ärmelband „AFRIKA” o wymiarach 33 mm x 420mm (awers i rewers) - kolekcja: H. Hoch - źródło "Do Broni!"

Fakt nadania był dokumentowany przez dokonanie wpisu w Soldbuchu i Wehrpassie odznaczonego żołnierza i oficera. Odznaczonym osobom wraz z Ärmelband „AFRIKA” wręczano dyplom nadania, który był gotowym drukiem w formacie A-5 (litery łacińskie lub gotyckie) lub zaświadczenia tymczasowe tzw. „dyplomy polowe” w formacie A-4 lub A-5. Były one pisane na maszynie lub ręcznie i podpisywane przez dowódców macierzystych pododdziałów.


Wpis do Soldbuchu podoficera Luftwaffe o nadaniu w dniu 01.05.1943r. odznaczenia bojowego Ärmelband „AFRIKA”- kolekcja: G. Müller - źródło "Do Broni!"


Dyplom nadania Ärmelband „AFRIKA” w dniu 30. 01. 1943r. dla generała, dowódcy XVII Okręgu Luftwaffe. Dyplom osobiście podpisany przez feldmarszłka Erwina Rommla (format A-5) - kolekcja: H. Hoch - źródło "Do Broni!"


Dyplom nadania Ärmelband „AFRIKA” w dniu 01.05.1943r. żołnierzowi z 25 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Luftwaffe (formatA-5) - kolekcja: H. Hoch - źródło "Do Broni!"


Zaświadczenie tymczasowe tzw. ”dyplom polowy” nadania Ärmelband „AFRIKA” w dniu 10.05.1944r. podoficerowi ze Sztabu Szkoły Podoficerskiej Heeres w Wetzlar (format A-4) - kolekcja: G. Müller - źródło "Do Broni!"


Dyplom nadania odznaczenia bojowego Ärmelband „AFRIKA” w dniu 02.03.1944r. podoficerowi z Dowództwa Garnizonu Heeres w Mainz (format A-5) - kolekcja: G. Müller - źródło "Do Broni!"

Po zakończeniu II Wojny Światowej w RFN odznaczenie bojowe Ärmelband „AFRIKA” było nadal oficjalnie produkowane, ponieważ nie posiadało w swojej szacie graficznej godła III Rzeszy Niemieckiej i swastyki.
W lipcu 1957 r. po ukazaniu się w Republice Federalnej Niemiec Ustawy o Tytułach, Orderach i Honorowych Odznakach, odznaczenie bojowe Ärmelband „AFRIKA” zostało ponownie dopuszczone do oficjalnego noszenia przez odznaczone osoby. Odznaczenie to otrzymało zgodnie z ustawą nową nazwę Ärmelband „AFRIKA” Modell 1957 (Opaska „AFRYKA” wz. 1957). Odznaczone osoby, które nadal pełniły służbę w Bundeswehrze lub innych formacjach uzbrojonych, na umundurowaniu galowym, wieczorowym mogły nosić pełną formę odznaczenia, a na służbowym baretkę umieszczoną nad lewą górną kieszenią kurtki mundurowej. Obecnie liczba nadanych Ärmelband „AFRIKA” przez historyków na podstawie niemieckich wojskowych zasobów archiwalnych jest szacowana na liczbę około 180.000.


Ärmelband „AFRIKA” Modell 1957 o wymiarach 35mm x 480mm (awers i rewers) - kolekcja: H. Hoch - źródło "Do Broni!"

LITERATURA :
Ch. AILSBY “Combat Medals of the Third Reich” ; 1987r.
R.J. BENDER, R.D. LAW „Uniforms, Organization and History of the AFRIKAKORPS” ; (wyd.3) 1986r.
B.L. DAVIS “Uniformen und Abzeichen der Luftwaffe 1933-1945” ; 2001r.
K.FISCHER „ DIE Wehrmacht 1941“ ; 1941r.
T. HARTMANN “Wehrmacht Divisional Signes 1938-1945“ ; 1970r.
W. HAUPT & J.K.W. BIMGHAM „Der Afrika – Feldzung 1941/1943“ ; 1968r.
K. FISCHER „Die Wehrmacht 1942“ ; 1942r.
A. GAUSE „Der Feldzung in Nordafrika im Jahre 1941/1942/1943“ ; 1962r.
V. KUHN „Mit Rommel id der Wuste. Kampf und Untergang des Deutschen Afrikakorps 1941-1943“ ; 1990r.
K.G. KLIETMANN „Auszeichnungen des Deutschen Reiches 1936-1945“ (wyd.9) ; 1999r.
R. LUMSDEN „ Third Reich Militaria“ ; 1987r.
D. MCGUIRK „Rommels Army in Africa“ ; 1987r.
G. WILLIAMSON, R. VOLSTAD “AFRIKAKORPS 1941-1943” ; 1991r.
„Afrika – Post“ 1941-1943
„Der Adler” 1941-1943
„Das Heer“ 1941-1943
„Die Kriegsmarine“ 1941 – 1943
„Luftflotte Südost” 1941-1942
„Die Wehrmacht“ 1941-1943
„Völkischer Beobachter“ 1940 – 1945


Artykuły z archiwum "Do Broni!":
- W szeregach rosyjskich walczyłem … ale tylko dla Polski! (historia rosyjskiego munduru cz. I)
- W szeregach rosyjskich walczyłem … ale tylko dla Polski! (historia rosyjskiego munduru cz. II)
- Ärmelband „AFRIKA”
- Mundury historyczne w Wojsku Polskim 1914 - 1939
- Zygmunt Berling - Trudny życiorys
- Mobilizacja Oddziałów Łączności 9 DP - ppłk Adam Zaleski vel Terlecki
-
Musztra i „obroty” dla grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających formacje z tzw. epoki napoleońskiej
-
Green on - GO! (FJR1 i 1SBS cz.1)

Ärmelband "AFRIKA" komentarze opinie

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"