:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Publikacje, Miejsca pamięci Cmentarz Poległych 1920r Radzyminie - zdjęcie, fotografia
Wojciech Dąbrowski - blog 16/08/2012 20:56

Cmentarz żołnierzy 1920 r. w Radzyminie jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Znajdują się tutaj zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych w bitwie pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku. Jest bratnia mogiła 127 żołnierzy polskich z Września 1939r. Groby żołnierzy Polski Podziemnej 1939-1945, ofiar sowieckich łagrów.
W kaplicy z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, która znajduje się na cmentarzu, umieszczone są tablice pamiątkowe i urnany z ziemią z Katynia oraz z cmentarzy żołnierzy polskich 1920 roku w Grodnie, Nowogródku i Wołkowysku.

Poszukując informacji o powstaniu cmentarza natknąłem się na nieścisłości. Intrygowała mnie nazwa używana tylko w niektórych portalach „Cmentarz Poległych z 1912r.” Z reguły używana jest nazwa „Cmentarz Poległych 1920r.” Trudno było znaleźć informacje o powstaniu cmentarza w 1912r. Udało mi się znaleźć tylko w portalu Radzymina i chyba to jest najbardziej miarodajna informacja. Niemniej jednak przytoczę jeszcze inną gdyż oprócz daty i okoliczności założenia inne dane są wiarygodne. Może zdobycie książki Edwarda Kowalskiego „Cmentarz poległych w Radzyminie” rozwiałoby wątpliwości.

„Irena Świerdzewska - Przy pisaniu tekstu korzystałam z książki Edwarda Kowalskiego „Cmentarz poległych w Radzyminie”, wydanej przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina.

Ilu żołnierzy z 1920 r. pochowano we wspólnych grobach? Może 300 a może dwukrotnie więcej. Wtedy, w 1920 r. miejscowy cmentarz w Radzyminie okazał się za mały, aby pomieścić ciała poległych. Maria Kronenbergowa, właścicielka cegielni, na nowy cmentarz użyczyła prawie 3 ha gruntu na błoniach dawnego folwarku „Wioska Radzymińska”. Ciała żołnierzy przewożono na ten odległy 2 km od centrum Radzymina teren. We wspólnej mogile pochowano tych, których nie zidentyfikowano. Cmentarz ogrodzono początkowo kolczastym drutem.”

Natomiast w/g BIP Radzymin:
„STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ... - BIP - Radzymin bip.radzymin.pl/upload/ra_20080220_studium_tekst.doc
Cmentarz Wojenny
Cmentarz grzebalny parafii rzymsko-katolickiej. Założony w 1912 roku. Najstarsza mogiła z 1863 roku – powstańcza. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 1321, stanowi zespół (cmentarz – rozplanowanie, kaplica, brama, nagrobki żołnierzy, nagrobki, kwatery, drzewostan, budynek dozorcy cmentarza). Cmentarz żołnierzy poległych pod Radzyminem w walkach 1920 roku i II wojny światowej. Na cmentarzu kaplica – pomnik, zbiorowe mogiły poległych pod Radzyminem, Nieporętem i Mokrem w sierpniu 1920 roku, mogiła 127 żołnierzy polskich z 1939 roku, groby żołnierzy z lat 1939 – 1944, napisy ku czci 28 pułku Strzelców Kaniowskich, 85 pułku Strzelców Wileńskich, 46 pułku Strzelców Kresowych. Cmentarz jest od 1989 roku miejscem państwowych, corocznych uroczystości upamiętniających „Cud nad Wisłą” z sierpnia 1920 r.”
Dalsza część na podstawie artykułu p. Ireny Świerdzewskiej nieznacznie uzupełniona.
Do 1927 r. na cmentarzu wykonano wiele prac. Żołnierskie kwatery zostały otoczone betonowym murkiem. U wezgłowia mogił ustawiono krzyże. Cmentarz zyskał też nowe ogrodzenie wykonane przez radzymińskich kowali w postaci stalowego parkanu z ozdobnymi segmentami.
Na słupach bramy wejściowej znajdują się cztery tablice poświęcone żołnierzom pułków walczących o Radzymin. Od bramy prowadzi szeroka aleja z krzyżem ustawionym po środku. Po obu stronach znajdują się duże kwatery zbiorowych mogił nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w sierpniu 1920 r. W głębi umiejscowione są dwa inne groby z tego okresu: 28. i 29. Pułku Strzelców Kaniowskich oraz 30. Pułku Strzelców Kaniowskich. Na wysokości krzyża, po jego prawej stronie, w 1927r. wybudowano kaplicę, której projekt wykonał .... i tu jest rozbieżność. Jedne źródła podają znanego architekta Konstantego Wojciechowskiego inne architekta Witolda Czeczota. Pracami kierował komitet budowy, wyłoniony przez oddział Towarzystwa Polskiego Żałobnego Krzyża w Radzyminie. W budowę kaplicy włączało się społeczeństwo. Ofiary złożyli m.in. pracownicy warszawskich instytucji miejskich: działu ogrodniczego, działu komunikacji, szpitala wolskiego, urzędnicy dyrekcji wodociągów i kanalizacji, wydziału oświaty i kultury, a także uczniowie jednej z zawodowych szkół dokształcających oraz prywatne firmy. Poświęcenie kaplicy odbyło się 9 października 1927 r. Na uroczystości przybyli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, ministrowie Aleksander Meysztowicz i Jurkiewicz, wiceministrowie Stanisław Car i Maurycy Jaroszyński, gen. Edward Rydz-Śmigły, a także członkowie korpusu dyplomatycznego, władze stolicy, wojsko i przedstawiciele Kościoła katolickiego z biskupem polowym Stanisławem Gallem. Wokół cmentarza zgromadziło się kilka tysięcy osób z Warszawy i okolic Radzymina. Przybyły oddziały pułków, które brały udział w walkach. W czasie święta odbyła się uroczysta defilada wojsk przed prezydentem Mościckim.
Przed II wojną światową rocznica wydarzeń Cudu nad Wisłą obchodzona była bardzo uroczyście. Kolejne obchody rocznic organizowały miejscowe władze, garnizon warszawski Wojska Polskiego oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Bohaterów. W czasie święta w 1931 r. odsłonięto tablice ku czci poległych oficerów i żołnierzy 46. Pułku Strzelców Kresowych, który wówczas przemianowany już był na 5. Pułk Strzelców Podhalańskich.
Ostatnie przed wojną uroczystości na cmentarzu radzymińskim odbyły się 15 sierpnia 1939 r.

W październiku 1939 r., urządzono mogiłę zbiorową żołnierzy WP poległych w okolicach Radzymina. Pogrzebano w niej 127 żołnierzy, głównie z 78 i 80 pp z 20 DP, a także z Mazowieckiej Brygady Kawalerii. W dniach 10 i 11 września 1939 r. 20 DP broniła przepraw przez Narew w rejonie wsi Rynia.
W prawym rogu bratniej mogiły z 1920 r., która przylega do kaplicy, pogrzebano ośmiu polskich lotników z zestrzelonych w okolicy Radzymina trzech bombowców PZL37B Łoś w dniu 7.09.1939r. Szczątki jednego z nich wydobyto w okolicy wsi Wólka Radzymińska (program Adama Sikorskiego „Było nie mineło”).
W mogile zbiorowej pochowano także szczątki żołnierza WP, ekshumowanego ze wsi Arciechów po II wojnie światowej.

W 1944 roku cmentarz został częściowo zniszczony.
Po wyzwoleniu władze PRL chciały zatrzeć pamięć o bohaterach wojny z bolszewikami i do 1956r. był zakaz organizowania tu jakichkolwiek uroczystości, nawet obchodów Dnia Zadusznego. Z północnego słupa bramy próbowano wymazać datę: rok 1920. Jednak prawdopodobnie ktoś z miejscowych potajemnie usunął z napisu farbę, aby go przywrócić. Cmentarz znajdował się pod stałą obserwacją władz, aby nie łamano zakazu zostawiania na grobach świeczek i kwiatów. Jednak to nie pomagało. Wtedy szybko zjawiali się „stróże władzy”, by usunąć dowody pamięci miejscowej ludności. Władze próbowały też nakłonić proboszcza, by w mogiłach żołnierzy z 1920 r. chowano osoby cywilne.
W 1970 r. udało się żołnierzom AK odnowić dwie tablice pamiątkowe na bramie wejściowej. Wszystkie, mocno zniszczone, można było poddać renowacji dopiero w 1980 r. z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. Porządkowaniem grobów i odnawianiem tablic od 1988 r. zajmuje się powstałe wówczas Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Z jego inicjatywy w 1989 r. wznowiono uroczystości patriotyczne na cmentarzu. Od roku 1990 odbywają się one systematycznie.
Również od 1990r. na cmentarzu od strony wschodniej chowani są miejscowi parafianie.
13 czerwca 1999 roku Cmentarz nawiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. Obok lądowiska śmigłowca posadzono dwa Dęby Pamięci.

„Walki o Radzymin trwały od 12 do 16 sierpnia 1920 r. Dn. 13.08.1920 r. oddziały sowieckie rozbiły 46 p.s.k. z 11 DP i zajęły Radzymin. 14 sierpnia weszła do boju 1 Dywizja Litewsko-Białoruska. Pułk strzelców wileńskich odbił Radzymin, ale zagrożony odcięciem musiał się wycofać. 15 sierpnia miasto znowu zdobyto i utracono. Ostatecznie wieczorem Radzymin zajął 30 pułk strzelców kaniowskich. Walczące w rejonie Radzymina dywizje (10, 11 i 1 Litewsko-Białoruska) straciły 316 poległych, 1177 rannych i 1329 zaginionych.”

Wykaz żołnierzy poległych w 1920 r., których pochowano na cmentarzu w Radzyminie, nie został nigdy opublikowany, a dokumentacja cmentarza uległa zniszczeniu w 1944 r.
W mogiłach zbiorowych spoczywa prawdopodobnie ok. 300 poległych. Około 20 żołnierzy pogrzebano w mogile 28. i 29. pułku Strzelców Kaniowskich, w mogile 30. pułku Strzelców Kaniowskich zapewne znajduje się podobna liczba poległych:
Altfeld Szymon, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Bąk Julian, chor., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Berezowski Marian, kpr., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Biedroński Stefan, por., 11 baon saperów, pol. 13.08.1920
Bierniek Łukasz, strz., 47 p.strz. kres. † ??.08.1920
Braun Kazimierz, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Brzeskwiński Stefan, strz., 47 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Brzeziński Edward, strz., 46 p.strz. kres., pol. 12.08.1920
Cygan Józef, strz., 47 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Czarnecki Michał, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol./zm.r.? 15.08.1920
Czekan Michał, strz., 29 psk. † ??.08.1920
Dzidek Jan, strz., 46 p. strz. kres., pol. 14.08.1920
Faran Jan, strz., 46 p. strz. kres., pol. 14.08.1920
Fajfer Jan, strz., 47 p.strz. kres., pol. 16.08.1920
Fiszer Franciszek, plut., 29 p.strz. kaniowskich, pol. 15.08.1920
Gadziński Edward, st. strz., 46 p.strz. kres., zm.r. 16.08.1920
Gajewski Marian, plut., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Galasiński Antoni, kpr., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Glückman Chaskiel, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Grabania Antoni, kpr., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Grausz Kazimierz, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Iwaniak Stanisław, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 15.08.1920
Janeczko Piotr, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Jankowski Bronisław, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Jarosz Andrzej, strz., 46 p. strz. kres., pol. 10-21.08.1920
Kapica Józef, strz., 28 p. strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Kasprzak I. (Kasprzyk Ludwik?), strz., 47 p.strz. kres., 13.08.1920
Kawiński Władysław, strz., 46 p. strz. kres., pol. 14.08.1920
Kiełbasa Franciszek, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Klötzel Jakub, ppor., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Kłosowski Mieczysław, kpr., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Kołakowski Jan, strz., 47 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Kopczyński I., st. strz., 47 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Kordziński Kazimierz, strz., 29 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Kosiarski kosiawski Jan, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Kozłowski Wiktor, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Kruglak Tomasz, plut., 47 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Krzyczewski Antoni, kpr., 29 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Książek Andrzej, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 15.08.1920
Kumiarski A., strz., 47 p.strz. kres. † ??.08.1920
Lemański Jan, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Łańcucki Bohdan, st.strzel., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Łuczywo Marian, por., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Łyszcz Władysław, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Maciak Stanisław, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Matlak Józef, st.sierż., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Matlak Z., sierż., 5 pp Leg. † ??.08.1920
Michałowski Michał, strz., 46 p. strz. kres., zm.r. 15.08.1920
Mielaniuk Stanisław, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 15.08.1920
Mokry Abram, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Mrozowski Józef, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 16.08.1920
Mściwuj Feliks, st.sierż., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Mudzik Franciszek, strz., 46 p. strz. kres., pol. 13.08.1920
Ołownia Z., kpr., 4 pp † ??.08.1920
Orlak Józef, strz., 46 p. strz. kres., pol. 12.08.1920
Orzech Ludwik, strz., 46 p. strz. kres., pol. 14.08.1920
Pęczkowski Benedykt, ppor./kpt., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 15.08.1920 (odzn. VM)
Piątkowski T., ochotnik, 201 pp † ??.08.1920
Piechota Stanisław, strz., 47 p.strz. kres., sierpień 1920
Pogonowski Stefan, por./kpt., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 14.08.1920 (odzn. VM)
Raczyński Aleksander, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Raczyński Józef, strz., 47 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Radomski Wacław, ppor., 46 p. strz. kres., pol. 13.08.1920
Rapel Majer, strz., 46 p.strz. kres., 14.08.1920
Romanowski (???), strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Roszkowski Feliks, strz., 47 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Rowiński A., ochotnik, 5 pp Leg. † ??.08.1920
Rozenblat Karol, plut., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Sapel Stefan, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Seweryn Wojciech, plut., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Słupecki Władysław, strz., 46 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Sobotkiewicz Bronisław, strz., 28 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Sója Aleksander, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920
Stawowy Stanisław, strz., 46 p.strz. kres., zm. 28.08.1920, Warszawa
Stolle Edward, ppor., 50 pp, pol. 13.08.1920
Surowiec Jan, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920, Radzymin
Szpilczyński Adam, strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Świętoń Michał, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920, Radzymin
Świt Paweł, strz. 28 p.strz. kaniowskich, pol. 17.08.1920, Mokre
Tarasek Stanisław, strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Tutak Władysław, strz., 46 p. strz. kres., zm.r. 12.09.1920, Warszawa
Tylzen Gustaw, strz., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Urbach Stanisław (Mieczysław?), strz., 28 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Wajda Jan, strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Walczak Andrzej, podch., 46 p.strz. kres., pol. 13.08.1920
Walter Stefan, mjr., 29 p.strz. kaniowskich, zm.r. 04.10.1920 ( odzn. VM, KWx3)
Wałach Józef, plut., strz., 47 p.strz. kres. † ??.08.1920
Warchoł Adolf, strz., 46 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Wiącek Jan, strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Wichrowski wichrowicz Jerzy, st.strz., 47 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Wielgosz Marian, strz. 29 p. strz. kaniowskich † ??.08.1920
Wietchy Władysław, strz. 28 p.strz. kaniowskich, pol. 15.08.1920
Willman Abraham, strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Wlazłowski Antoni, strz., 28 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Wroński Marceli, st.strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol. 10.08.1920
Zakrzewski Stefan, strz., 28 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Zasławski Jan, plut., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Zastawnik Jan strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Zawodny Aleksander, sierż., 47 p.strz. kres., pol. 14.08.1920
Zieliński Michał strz., 29 p.strz. kaniowskich † ??.08.1920
Złotecki Konstanty, strz., 47 p.strz. kres., pol. 15.08.1920
Żeczek Franciszek, strz., 46 p.strz. kres. † ??.08.1920
Dane pochowanych są uzupełnione w oparciu o książkę „Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920” (1934). Kapitanowie St. Pogonowski i B. Pęczkowski oraz plut. K. Rozenblat z 28 pułku strzelców kaniowskich spoczywają na Starym Cmentarzu w Łodzi. Major St. Walter, dowódca 29 pułku strzelców kaniowskich, ciężko ranny pod Radzyminem, zmarł w Warszawie dn. 04.10.1920 r. i ostatecznie spoczął w Kaliszu. Strz. Michałowski, strz. Stawowy i strz. Tutak zmarli z ran w Warszawie, a ich groby znajdują się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Por. St. Biedroński pogrzebany jest na Starych Powązkach w Warszawie, ppor. E. Stolle w miejscowości Brzozówka na Białorusi, a sierż. A. Zawodny i strz. St. Brzeskwiński na cmentarzu w Kobyłce.

Pochowani lotnicy:
Babańczyk Stanisław, kpr. strzelec, 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Cierpiłowski Wacław, pchor. pil., 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Gajewski Cezary, por. obs., 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Kołdej Władysław, ppor. obs., 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Korek Florian, kpr. strzelec, 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Młodecki Jerzy, kpr. strzelec, 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Pysiewicz Karol, kpr. strzelec, 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939
Wielgoszewski Kazimierz, kpr. strzelec, 216 eskadra bombowa, pol. 07.09.1939

Żołnierz WP:
Smoliński Jan, żołnierz WP, pol. 06.09.1939


Droga Golgoty.
Droga Golgoty wyznaczają krzyże ustawione na drodze z kościoła na cmentarz żołnierzy 1920 r. Gdy przemierzałem ją w pierwszych dniach Września 2011r. było ich szesnaście. Mają kształt krzyży Virtuti Militari.
Drogę tą kończył pomnik poświęcony kolejarzom, którzy podczas bitwy z bolszewikami o Radzymin wspierali wojsko. Kolejka i jej załogi odegrały ważną rolę przewożąc żołnierzy i zaopatrzenie na linię frontu oraz rannych żołnierzy do polowych szpitali w Pustelniku i Markach.

Przy opracowaniu korzystano ze strony http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/1920/mazowieckie/radzymin - za co serdecznie dziękujemy - Redakcja Portalu

Reklama

Miejsce zdarzenia mapa Historia i Rekonstrukcje

Miejsca pamięci - Cmentarz Poległych 1920r. w Radzyminie komentarze opinie

 • Dariusz Wróbel 2012-08-19 00:00:00

  Również dziękuje koledze Wojciechowi za bardzo ciekawy materiał o radzymińskim cmentarzu, bywam tam co roku nie 15 VIII, ale 1XI. Bardzo intreresuje mnie lokalizacja miejsca pochówku lotników "Łosi". Nasze Stowarzyszenie historyczne wspólnie z "Było nie minęło"podejmowało szczątki "Łosia" z Wólki dlatego teraz co roku palimy znicze.Moje rejony historyczne to Nieporęt-Rynia-Białobrzegi -Wólka Radzymińska, Zegrze. Rozumiem,że patrząc od strony wejścia na cmentarz po prawej stronie kwatery 1920 i w rogu tym przy kaplicy. To istotne bo zawsze palę znicze przy tablicy pamiatkowej na kaplicy, to teraz postawię też na odpowiednim rogu kwatery. Pozdrawiam autora za opracowanie tekstu.

 • WOJCIECH DZIEŁAK 2012-08-18 00:00:00

  No coś ty, te 22 bagnety ustawione na sztorc za mogiłą to były nasze polskie bagnety, a truchła 22 bolszewików pochowano przed nimi.
  Taka symbolika :" każdy bolszewik znajdzie w Polsce swój bagnet"
  Te bagnety nie podobały się ruskiej tajniakom którzy przyjechali na przeszpiegi. Co ciekawe protest zaczął się 2 dni po wizycie tajniaków i szczególny nacisk położony był na te bagnety. Mieszkam blisko i mam wielu przyjaciół w Ossowie,znam też stosunek mieszkańców wsi Ossów do tego miejsca, mimo ze dobrze wiedziano kto tam jest pochowany to stawiano tam świeczki i odmawiano Wieczny Odpoczynek.
  Cały ten hałas wokół bolszewickiej mogiły śmierdzi polityką, a osoby protestujące nie miały nic wspólnego z mieszkańcami. To była garstka lokalnych prawicowych partyjniaków. Na szczęście teraz się uspokoiło i jest normalnie.

 • Adrian Lasak 2012-08-17 00:00:00

  Rozumiem wszelkie inicjatywy mające na celu "godne" uczczenie miejsc pochówku - ale kompletnie nie mogę zaakceptować faktu (a w zsasadzie wielu faktów ) stawiania pomników - bo czym innym można nazwać jak nie pomnikiem - przedstawienie bagnetów graniastych na mogile czerwonoarmijnej dziczy? - i mam pełne prawo tak o nich pisać dlatego, że w sposób bestialski wymordowali (nie w działaniach wojennych) wielu moich przodków. Pozdrawiam

 • WOJCIECH DZIEŁAK 2012-08-17 00:00:00

  Dla Kolegi Longer AL przesyłam linki do cmentarza żołnierzy niemieckich poległych pod Kurskiemhttp://www.ww2museums.com/article/9716?p=0Nowogrodemhttp://www.flickr.com/photos/[email protected]/5723453404/Demjanskhttp://www.flickr.com/photos/[email protected]/5721107229/in/photostream/Kaliningradhttp://www.ww2museums.com/article/9711

 • Bolek R. 2012-08-17 00:00:00

  Swoją droga niezły przypadek ...
  Czarnecki Michał, strz., 28 p.strz. kaniowskich, pol./zm.r.? 15.08.1920

 • Bolek R. 2012-08-17 00:00:00

  Dziękuje za publikację, bardzo się nam przyda, zapewne wybierzemy się na ten cmentarz.

 • Adrian Lasak 2012-08-17 00:00:00

  Jak widać wiele prosie się o pilną interwencje konserwatora –
  ale pewnie jak zwykle nie będzie na to pieniędzy, które znalazły się jak trzeba
  było radzieckiej dziczy pomnik postawić. Ciekawe jakby zareagowali mieszkańcy Wołgogradu
  (Stalingradu) jakby ich mer stawiał pomnik ss-manom walczącym w Stalingradzie?.....

Dodajesz jako: |

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"