:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Felietony historyczne, Bacieczkowski Białystok - zdjęcie, fotografia
Artur Żyłkowski - blog 09/01/2018 14:33

Miejsce Pamięci Narodowej, Las Bacieczkowski, Bacieczki, Białystok.

 

Las Bacieczkowski to Miejsce Pamięci Narodowej w Białymstoku.W Lesie Bacieczki, w latach 1941-43 hitlerowcy rozstrzelali około 3000 mieszkańców miasta.Masowe rozstrzeliwania trwały tu od końca czerwca do początku sierpnia 1943 roku.W 1944 roku Niemcy, aby zatrzeć ślady swojej zbrodni, wydobyli i spalili zwłoki ofiar.

 

Bekanntmachung.Ogłoszenie:

 

Ostatnio mnożą się w Okręgu Białostockim napady bandyckie na Niemców z Rzeszy i ludność miejscową.

1.Dnia 6.7.1943 roku na szosie Wołkowysk-Piaski zastrzelony został powiatowy radca medycyny Dr.MASUHR z Wołkowyska oraz jego szofer narodowości polskiej.

2.Dnia 7.7.1943 roku nieznani sprawcy zastrzelili w Białymstoku Niemca z Rzeszy Hugo BERGA podczas pełnienia służby strażniczej.

3.Dnia 8.7.1943 roku nieznani dotąd sprawcy zastrzelili w Białymstoku ,,Polkę”-Stefanię KOCH.

4.Dnia 7.7.1943 roku w czasie poscigu za bandytami został przez tych ostatnich ciężko zraniony amtskomisarz Wasilkowa,powiatu białostockiego.Na skutek odniesionych ran amtskomisarz zmarł.

5.Dnia 11.7.1943 roku w pobliżu Dąbrówki,powiat Łomża zostali podstępnie zastrzeleni przez bandytów:5 wojskowych,3 żandarmów i woźnica narodowości polskiej oraz ciężko zranieni jeszcze jeden wojskowy jak również policjant-spośród ludności miejscowej.

W ODWECIE:

za powyższe i dla osiągnięcia spokoju w okręgu białostockim zostały przeprowadone nastepujące środki zaradcze:

do 1.Spalono podejrzaną o bandytyzm wieś Szaulicze,powiat Wołkowysk.Wszyscy mieszkańcy wsi

zostali rozstrzelani.

do.2.Rozstrzelano 50-ciu aresztowanych spośród ludności miejscowej miasta Białegostoku,co do których stwierdzono,że byli oni stronnikami lub uczestnikami polskiego ruchu stawiania oporu.

do.3.Rozstrzelano 25-ciu aresztowanych spośród ludności miejscowej miasta Białegostoku,co do których stwierdzono,że byli oni stronnikami lub uczestnikami polskiego ruchu stawiania oporu.

do.4.Rozstrzelano 50-ciu podejrzanych o bandytyzm lub o uczestnictwo w polskim ruchu stawiania oporu mieszkańców miejscowości Wasilków.

do.5.1000-tysiąc osób z powiatu łomżyńskiego,podejrzanych o bandytyzm względnie o przynależność do ruchu stawiania oporu zostało rozstrzelanych,ich mienie uległo konfiskacie,a domy został zniszczone.

PONADTO:

we wszystkich miastach powiatowych aresztowano i rozstrzelano po 19-ście osób ze środowiska lekarzy,adwokatów,urzędników miejskich i nauczycielstwa wraz z ich rodzinami,ponieważ byli oni stronnikami bądź też uczestnikami polskiego ruchu stawiania oporu.Mienie rozstrzelanych skonfiskowano.

Z całą powagą zwraca się uwagę ludności na to,że władze niemieckie będą w każdym razie ochraniały lubiącą spokój i gotową do współpracy część ludności miejscowej,a natomiast bezwzględnie występowały przeciwko sprawcom niepokoju,stronnikom polskiego ruchu stawiania

oporu i członkom band.

Dalsze napady na Niemców z Rzeszy i ludność miejscową pociągną za sobą jeszcze bardziej ostre środki,szczególnie przeciwko warstwie ideowych przywódców ruchu stawiania oporu.We własnym interesie ludności miejscowej leży,by uczynić wszystko w celu unieszkodliwienia tego rodzaji przestępców lub przeszkodzenia im w wykonywaniu zbrodni.

 

Białystok dnia 15-go lipca 1943 roku.

Der Kommandeur der Siherheitspolizei und des SD fur den Bezirk Bialystok.

Wizja lokalna:

Ustalenia,analizy i wizja lokalna z oględzin Lasu Bacieczkowskiego wykonane w maju 2010 roku.

Teren po lewej za budynkiem stacji-warsztatu i na wysokości pomnika: wolny od materiałów pochodzenia wojskowego i materiałów niebezpiecznych.

Teren po prawej do pomnika od ogrodzenia hotelu Leśny do pomnika pomordowanych i dalej:wolny od materiałów pochodzenia wojskowego i materiałów niebezpiecznych.

Stwierdzono:występowanie śmieci i odpadów pochodzenia przemysłowego,metalowych i metali różnokolorowych w tym blach miedzianych,rur stalowych,klamek,części warsztatowych,samochodowych,śrub,gwoździ ,metalowych części wiader,kubków,dużej ilości szklanych butelek i opakowań oraz drutu kolczstego i opakowań po BIFach,itp.

Łusek po amunicji wojskowej,ani żadnych przedmiotów pochodzenia wojskowego nie stwierdzono na całej szerokości i długości Lasu Bacieczkowskiego.W jednym miejscu stwiedzono występowanie większej anomali terenowej.Analiza składu powierzchni ziemnej na głębokości 5-15 cm w kilku miejscach potwierdza spalenie lub pożar w lesie.Terenu geologicznie nie naruszono.Na pobliskich starych ceglanych budynkach w promieniu do jednego kilometra stwierdzono ślady po ostrzale z ciężkich karabinów maszynowych lub ręcznych karabinów maszynowych.Obecnie tych budynków już nie ma oprócz jednego.

Wizję lokalną przeprowadzono w roku 2010 na podstawie przekazów ludności miejscowej Bacieczek i osób pamiętających wydarzenia na tym terenie sprzed roku 1939.

PODSUMOWANIE:

Na podstawie pobieżnych oględzin terenu przeprowadzonych obecnie po lewej stronie od warsztatu wszystkie stanowiska bojowe w kształcie płytkich jam strzeleckich na kb jak i lkm,ckm oraz naturalny wał,który służył najprowdopodobniej jako osłona przeciwodłamkowa,zostały zrównane z ziemią,przewrócone do góry nagami i całkowicie zniszczone.

Do punktu 5 Ogłoszenia:

Miejscowość Jeziorko 7 kilometrów od Łomży.

Jedyny z kilku w tym rejonie cmentarz leśny uznany jednocześnie Miejscem Pamięci Narodowej na polanie lasu koło Jeziorka. Tutaj w trzech egzekucjach masowych poniosło śmierć łącznie nie mniej niż 176 osób, z których 127 osób jest znanych z nazwiska.

Dnia 15 lipca 1943 roku Niemcy dokonali masowych zatrzymań w Łomży. Aresztowano kilka rodzin z dziećmi, w sumie 52 osoby i rozstrzelano na polanie lasu koło miejscowości Jeziorka.Rozstrzelanych pogrzebano w dołach-mord był odwetem za napady bandyckie na Niemców z Rzeszy i ludność miejscową.Ofiary podejrzane o bandytyzm względnie o przynależność do ruchu stawiania oporu, zamordowała specjalnie powołana przez Ericha KOCHA grupa operacyjna nazwana grupą Müllera.

Do zobrazowania punktu 1-wieś Szaulicze w ogłoszeniu załączam fotografie z cmetarza w Królowym Moście.

Wieś Popówka:

Popówka:– miejsce pamięci narodowej.W 1943 roku była to wieś znajdująca się na terenie dzisiejszej gminy Gódek w województwie białostockim.

Wieś została spacyfikowana w dniu 30 czerwca 1943 roku,a dnia 3 lipcaca 1943 roku cała ludność rozstrzelana przez niemieckich żandarmów z posterunków w Gródku,Załukach i Radunie.Pretekstem do pacyfikacji była współpraca mieszkańców miejscowości z działającymi w pobliżu grupami radzieckich partyzantów.Rozstrzelano 37 osób, w tym 16 dzieci, a zabudowania Popówki podpalono i zrównano z ziemią.

Egzekucji dokonano na terenie cmentarza żydowskiego w Gródku.Obecnie znajduje się tam tablica upamiętniająca to zdarzenie. W 1946 roku szczątki ofiar ekshumowano i przewieziono na cmentarz prawosławny w Królowym Moście gdzie dokonano ich uroczystego pochówku w zbiorowej mogile. Wieś przestała całkowicie istnieć, a w miejscu, gdzie się znajdowała w 1965 roku, został postawiony pomnik.

Dnia 14 listopada 2013 r. na prawosławnym cmentarzu parafialnym w Kólowym Moście odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców Popówki.

Pacyfikację wsi, na miejscu której rośnie dziś las, przeżyła tylko jedna osoba.

 

Źródła:

1.Fotografie własne z miejsca pamięci narodwej w Lesie bacieczkowskim z 9 stycznia 2018 rok.

2.Fotografie własne z cmentarza w Kólowym Moście z kwietnia 2017.

3.„Jeziorko – Miejsce pamięci Narodowej”.Jerzy Smurzyński, Beata Sejnowska-Runo Warszawa 2012.

4.Wikipedia.

5.,,Eksterminacja ludności polskiej w okresie okupacji hitlerowskiej.”,Warszawa,1979,: MS iGKBZH w Polsce, s. 143.

6.,,Zagłada miasta.Walki o Białystok 24-26 lipca 1944”;Robert Wróblewski w:Militaria Nr 1(22),syczeń-luty 2008.Lublin.

 

Ps.:Wszelkie komentarze są mile widziane,nawet te krytyczne w ramach dozwolonego poziomu.

W zakończeniu tego wpisu posłużę się starowojskową metaforą-celem zobrazowania sytuacji z Lasu Bacieczkowskiego:,,Róbmy wszystko na sztukę,bo sztuka jest piękna..."

Podziękowania dla Romana DOMASZEWICZA za możliwość dotarcia do Królowego Mostu.

Reklama

Las Bacieczkowski-Białystok. komentarze opinie

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 17:04:09

  I co na to ,,Oko proroka...???"-hehehehheheeh

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 17:01:57

  Las Bacieczkowski.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 17:00:40

  Fot.5.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:58:37

  Fot.4.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:57:35

  Fot.3.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:56:27

  Fot.2.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:55:02

  Fot.1.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:53:44

  A najważniejsze...:,,świetujmy dalej!!!..."hehhheheheeh

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:52:13

  Fot.9.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:51:21

  Fot.8.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:50:13

  Fot.7.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:49:11

  Fot.6.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:48:07

  Fot.5.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:46:51

  Fot.4.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:45:18

  Fot.3.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:44:20

  Fot.2.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:42:51

  Fot.1.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:41:44

  Jedziemy dalij...

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:39:51

  Fot.15.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:38:53

  Fot.14.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:37:56

  Fot.13.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:36:49

  Fot.12.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:35:51

  Fot.11.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:35:02

  Fot.10.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:33:33

  Fot.9.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:32:42

  Fot.8.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:31:03

  Fot.7.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:29:24

  Fot.6.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:28:29

  Fot.5.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:26:48

  Fot.4.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:25:43

  Fot.3.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:24:51

  Fot.2.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:23:46

  Fot.1.Stwierdziłem uszkodzenie nawierzchni bruku przez pojazdy ciężkie...

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:22:13

  Las Bacieczkowski,Miejsce Pamięci Narodowej.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:20:58

  Fot.3.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:20:05

  Fot.2.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:19:08

  Fot.1.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:17:46

  Jedziemy dalij...

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:15:49

  Fot.23.Jeszcze raz powtórzę:nieładnie...oj nieładnie...

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:13:52

  Fot.22.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:12:41

  Fot.21.Słupek sam ponownie wstawiłem,bo był wyrwany...BYDłO,lepiej się zachowuje na łące niz imć pany odblaskowcy...nieładnie...

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:09:59

  Fot.20

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:07:44

  Fot.19.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:06:22

  Fot.18.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:03:59

  Fot.17.
  http://bbgm.pl
  Proszę naprawić ogrodzenie mogiły...!!!

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 16:00:13

  Fot.16.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:58:52

  Fot.15.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:58:07

  Fot.14.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:57:08

  Fot.13.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:56:00

  fot.12.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:55:08

  Fot.11.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:54:10

  Fot.10

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:52:59

  Fot.9.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:51:50

  Fot.8.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:50:55

  Fot.7

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:49:44

  Fot.6

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:48:38

  Fot.5

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:46:23

  Fot.5

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:43:29

  Fot.3

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:40:13

  Fot.2.Stwierdziłem uszkodzenie,ogrodzenia mogiły od czoła,wyrwanie słupka...ktoś już swoje łapy wsadzał...

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:37:02

  Fot.1.

 • Artur Żyłkowski 2018-05-01 15:35:55

  Tak jak zapowiedziane...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-30 21:03:07

  Wszystkie ciężarówki z rejestracją BI,...tutejsze...-od 20 lat-chciałem żec ,firma białostocka...heeeeeee...Ale pewnikiem wszystkie ,,odlaskowcy"" z Tałatajów...Głębszy reportaż jutro...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-30 15:53:39

  A 3 maja,na głównym placu miasta,kwiatuszki,flagi,znicze,wieńce,peany,laurki...oczywiście ZA NASZE...To świętujmy ...heehehehehehe

 • Artur Żyłkowski 2018-04-30 15:51:26

  ...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-30 15:50:11

  I tak,wróciłem z arbaitu i coś mnie tknęło,żeby zobaczyć...co tam???

 • Artur Żyłkowski 2018-04-30 15:48:19

  Fotki z dzisiaj...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-30 15:46:56

  Jednak przeczucia Starego nie zawiodły...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-28 00:01:31

  Hello,Thx for YOUR post.Best wishes.Artur

 • NFZ Rozliczenia 2018-04-27 23:37:30

  Sorry, but I can"t add an attachment like you see above. System failure. If you want to see this attach from https://wardmilitaria.com/ where you can buy an original german nazi uniform from 1943 "sounds like Abwehra" for just only $995.

 • NFZ Rozliczenia 2018-04-27 23:29:07

  attach

 • NFZ Rozliczenia 2018-04-27 23:29:07

  attach

 • NFZ Rozliczenia 2018-04-27 23:27:17

  Artur, watch out where you publish your posts. Nazis are still out there. You are trying show german nazis and their masacres but they will sell their old uniforms (no)thanks for you... False? Look at attachment.

 • NFZ Rozliczenia 2018-04-27 23:27:17

  Artur, watch out where you publish your posts. Nazis are still out there. You are trying show german nazis and their masacres but they will sell their old uniforms (no)thanks for you... False? Look at attachment.

 • NFZ Rozliczenia 2018-04-27 23:27:17

  Artur, watch out where you publish your posts. Nazis are still out there. You are trying show german nazis and their masacres but they will sell their old uniforms (no)thanks for you... False? Look at attachment.

 • Artur Żyłkowski 2018-04-09 07:51:46

  http://www.warrelics.eu/forum/polish-armed-forces-west-polskie-si-y-zbrojne-na-zachodzie-1939-1947/polish-military-cemeteries-680941-5/#post1842562

 • Artur Żyłkowski 2018-04-09 07:50:40

  Hello Everyone

  It"s been four months to see what"s going on at the National Remembrance Site...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-09 07:31:45

  Małe wyjaśnienie:NIe jestem przeciwnikiem budowy dróg...ale wybaczcie,jakiś porządek to chyba powinien być...mierzi mnie też coraz bardziej,że przychodzą Persony tabunami na rocznice,,składają wieńće,stawiają znicze...a na co dzień prosze...Patrz foto wyżej...

 • Kamil Szustak 2018-04-09 06:19:55

  Przykro pisać, ale to niestety typowe w naszym kraju, że wszyscy deklarują szacunek do historii, a jak przychodzi co do czego to mają wszystko tam, gdzie słońce nie dochodzi...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 21:02:46

  A się mi przypomniało najważniejsze...za tym słupem stwierdziłem występowanie płytkich miejsc strzeleckich,rowów strzeleckich,transzei i kilku dużych wykopów...także -analiza saperska przed budową drogi co wykazała???hehhehehehehheeh.....

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:31:59

  I wszystko jasne...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:29:20

  Fot.28

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:28:11

  Fot.27

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:26:43

  Bezpośrednio przy mogile...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:24:56

  Fot.26

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:23:09

  Fot.25

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:21:36

  Fot.24

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:19:53

  Fot.23

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:18:31

  Fot.22

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:16:59

  Fot.21

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:14:56

  Fot.20

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:12:48

  A od tego miejsca:ŁAPY PRECZ I WARA...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:09:37

  Las Bacieczkowski,Białystok-miejsce Pamięci Narodowej...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:08:12

  Zgroza,zgroza,zgroza...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:07:02

  miejmy nadzieję,że na ,,łep" się komu nie zwali ten wiatrołom...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:05:44

  Fot.19.I teraz tak...z nie dokończonego odcinka z dolnych warstw,zalanych asfaltem wystają śmieci.Ile kontenerów śmieci wywieziono z tego miejsc???Chyba żadnego,śmieci są przysypywane piachem i gotowe..zalane asfaltem i gotowe...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 20:01:48

  Fot.18

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:57:13

  A z kąd ten gruz???

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:55:03

  Fot.17

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:53:27

  Tutaj niestety muszę co poniektórych zmartwić...teren nie był objęty badaniami w roku 2010 i może zawierać w glebie przedmioty niebezpieczne...także mam nadzieję,że odpowiedzialne organa zrobiły analizę saperską karczowanego terenu...hehhheheehehehe

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:46:55

  Fot.16

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:45:39

  Fot.15

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:43:31

  Fot.14

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:42:14

  Fot.13

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:36:13

  Fot12

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:35:18

  Fot.11

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:34:26

  Fot.9

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:33:34

  Fot8

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:32:46

  Fot.7

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:27:17

  Fot.10

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:24:20

  Fot.5.Dla mnie przeszkadza...szanowni Panowie z Ratusza...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:21:26

  Jak to mawiał mój DZIADEK:,,Technika balszaja,ale kultury to ni ..."

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:18:21

  Fot.4

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:17:02

  Te szkła po heńkach ze stycznia 2018 roku jak leżały tak i leżą dalij...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:14:38

  Usiądzmy se i jak Eisnatzgruppe po egzekucyji zpalmy i wypijmy...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:12:10

  Podejdźmy pod pomnik...Ogrodzenie z furtką...i woreczek a w nim...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:10:15

  Fot.3

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:09:14

  Szczyty chamstwa i prymitywizmu...

 • Artur Żyłkowski 2018-04-08 19:08:04

  No MOI MILI zobaczcie sami...Zdjęcia z dzisiejszej ekskursji.Władze miasta mają wyj..ne na te miejsce.

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 16:31:08

  http://inwentarz.ipn.gov.pl/advancedSearch;jsessionid=A0AC0A2806871DA128BF16DD1A74D2B6?q=&typ=2&grupaAktotworcyId=19&aktotworcaId=14986

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 16:29:39

  A kto chętny do zgłębiania dalszej wiedzy to niech skieruje się tu:

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 16:28:03

  Białostocczyzna,nr 1 z 1986 roku:od str.26 do str.30.

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 16:26:07

  Autor artykułu:Sonderaktion 1005 na Białostocczyźnie;Waldemar Monkiewicz
  Były Prokurator Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 00:43:30

  Proszę uważnie przeczytać ten fragment:,,Nie wszystkie szczątki wydobyto,gdyż więźniowie wykorzystując nieuwagę konwojentów,niewielką liczbę pozostawili w jednej z mogił..."I teraz drodzy archeologowie z miasta nad Białą wysnujcie wnioski...

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 00:39:18

  str.30

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 00:38:24

  str.29

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 00:37:28

  w:Białostocczyzna Nr.4/16/1989.

 • Artur Żyłkowski 2018-01-18 00:36:08

  Sonderaktion 1005 na Białostocczyźnie.

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 23:19:16

  Fot.1

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 23:15:50

  Skan.1

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 23:11:36

  Co do kilku zdjęć z szarfą: szarfa z napisem na suchej wiązance,schowanej we wnęce z tyłu:Wiązanka kwiatów złożona w imieniu: Istytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku w dniu 14 lipca 2017 roku.

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 17:10:47

  http://www.warrelics.eu/forum/polish-armed-forces-west-polskie-si-y-zbrojne-na-zachodzie-1939-1947/polish-military-cemeteries-680941-4/#post1809882

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 17:08:55

  Hello Everyone,I put a link to the English forum, keep going
  Best wishes
  Artur

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 16:07:24

  Hello Everyone:In Google maps, please enter the cemetery of the victims of fascism,Białystok,Poland.
  Seasons Greetings to ALL.Artur

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 15:57:26

  W związku z zapytaniami moich przyjaciół odpowiadam:
  Hello Everyoe
  In connection with the inquiries of my friends from the Netherlands, England, Sweden, Ireland, Canada, the USA, Belarus and Ukraine, I place the map of Cmenarz Victims of Fascism, Place of National Remembrance, Białystok, Bacieczki Forest.
  Yes, it"s true that the pictures are current, January 9, 2018
  Best wishes,Season Greetings to ALL.Artur

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 15:57:14

  W związku z zapytaniami moich przyjaciół odpowiadam:
  Hello Everyoe
  In connection with the inquiries of my friends from the Netherlands, England, Sweden, Ireland, Canada, the USA, Belarus and Ukraine, I place the map of Cmenarz Victims of Fascism, Place of National Remembrance, Białystok, Bacieczki Forest.
  Yes, it"s true that the pictures are current, January 9, 2018
  Best wishes,Season Greetings to ALL.Artur

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 13:12:09

  str.127:

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 13:10:43

  Kwartalnik Białostocczyzna 2/30/1993;Białostockie Towarzystwo Naukowe:
  strona 126:

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 12:21:42

  Relacja Pana Czesława Kuczyńskiego.
  https://www.youtube.com/watch?v=ikrf_MP-_9k

 • Artur Żyłkowski 2018-01-10 12:02:02

  Z lokalnej prasy,11 sierpnia 2011:
  ...,,- Jego pielęgnacją zajmuje się administracja cmentarza miejskiego. Przez lata postumenty, rzeźba, czy stojący tu krzyż ulegały powolnemu niszczeniu. Teraz planujemy zlecić generalny remont cmentarza - mówi Ewa Kułakowska, kierowniczka referatu gospodarki komunalnej w departamencie ochrony środowiska w białostockim urzędzie miejskim. Wśród prac, jakie trzeba będzie wykonać jest między innymi odgrzybienie i odmalowanie betonowych postumentów oraz odnowienie podestu. Gruntownej renowacji wymaga też zrobiony z szyn kolejowych i górujący nad otoczeniem 5-metrowy krzyż. Czas odznaczył swe piętno również na stojących obok, betonowych kopcach. Odnowiony powinien być przede wszystkim, zrobiony z betonu płonący znicz, w który wetknięte są ostrza dwóch mieczy. Najwięcej pracy trzeba będzie jednak włożyć w remont leżącej przy wejściu do cmentarza rzeźby. Tutaj, poza m.in. zeskrobaniem i zmyciem starej farby, należy jeszcze uzupełnić - otaczającą postać - mozaikę z kamieni...
  A obecnie CO???

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez dobroni.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Military Art Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczew 69-500, Warszawska 8

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"